0 af 0 for ""

FLEX ABCD interiør legeplads

Sverige

FLEX A B C D

Mudulært byggekoncept

Et visionsprojekt for fremtidens daginstitutioner, hvor ét modulært byggesystem kan skabe fire arkitektoniske udtryk. Konceptet er udviklet med barnet i fokus, og der er en rød tråd i designet mellem møbler, fast inventar, rum og facadeudtryk.

Det er ambitionen både at sætte en høj standard for de pædagogiske rammer og give barnet den rette balance mellem tryghed og fællesskab.

Beliggenhed
Sverige
År
2019-2020
Rolle
Arkitekt
Ydelser
Design- og konceptudvikling
FLEX ABCD ikoner
FLEX ABCD ikoner
FLEX ABCD interiør legerum

FLEX er opbygget over fire begreber med fleksibilitet som fællesnævner

Pædagogik: Den pædagogiske fleksibilitet kommer til udtryk i udformningen af de individuelle funktioners plads i helheden og muligheden for at indpasse de fysiske rammer efter de skiftende pædagogiske behov. Det gælder i hverdagen, hvor antallet af børn og deres personlige behov kan variere, og endda inden for et par år, når antallet af grupper og størrelsen på disse også kan variere.

Kontekst: Den kontekstuelle fleksibilitet gælder både muligheden for at imødekomme behovet for forskellige størrelser af bygninger samt deres fysiske tilpasning til et sted. Dispositionen af ​​enheder og knudepunkter, det faste og det fleksible, er designet til at blive tilpasset forskellige kontekster: den kompakte by, det åbne landskab, det kuperede terræn etc.

Materiale: Materialefleksibiliteten sættes i system med et materialekatalog, som er udviklet specifikt til byggesystemet. Her introduceres også FLEX Plus+, en liste over mulige tilføjelser, tilpasninger og materialemæssige forbedringer og alternativer. På denne måde kan konceptet nemt tilpasses ift. kontekst, størrelse, økonomi, ambitionsniveau og ønsker.

Byggeteknik: Den byggetekniske fleksibilitet sikres ved, at bygningen udføres som et økonomisk fordelagtigt modulbyggeri. Det indebærer at modulerne bygges på fabrikken og fragtes færdige til byggepladsen. Dette mindsker omkostninger og tid på byggepladsen, sikrer kvaliteten og minimerer risikoen for skader forårsaget af ydre påvirkninger, vejr og vind. Modulbyggeriets samlede disposition med enheder og knudepunkter er designet for at kunne opfylde aktuelle behov og samtidig have en åbenhed overfor fremtidige forandringer.

1 FLEX BOX
FLEX ABCD Diagram A
2 FLEX Base
FLEX ABCD Diagram B
3 FLEX Enhed
FLEX ABCD Diagram C
4 FLEX Knudepunkt
FLEX ABCD Diagram D
5 FLEX Kontekst
FLEX ABCD Diagram E
6 FLEX Plus+
FLEX ABCD Diagram F

FLEX koncept

1 FLEX Box: Dybde i basens indre rum

2 FLEX Base: Aktivitet i børnegruppens lille fællesskab

3 FLEX Enhed: Det store fællesskab og nærheden i mindre grupper

4 FLEX Knudepunkt: Daginstitutionens samlingspunkt

5 FLEX Kontekst: Udsigt, adskillelse og forbindelse med det lokale område

6 FLEX Plus+: Tilpasning og tilføjelser efter behov

FLEX ABCD landskab

FLEX A – Landskab

FLEX A er en bygning i ét plan, der placerer sig i landskabet og består af to enheder og et knudepunkt. Enhederne er forbundet med hinanden via en FLEX BOX, der rumligt forbinder de to hovedfunktioner. Knudepunktet fungerer som en fælles sal, der kan bruges til spisning og fælles aktiviteter. Facaderne er beklædt i mørkegrå skifer med en træterrasse omkring de to enheder.

FLEX A-konceptet er det mindste af de fire koncepter. Med to enheder og et hjerte vil konceptet som vist være en udvidet bygning. I projektet visualiseres bygningen i en landskabskontekst med et stort grønt område.

FLEX A kan sammensættes på forskellige måder afhængigt af de stedsspecifikke forhold. Enhederne er som tidligere beskrevet en fast størrelse og form, mens knudepunktet er fleksibelt. På den måde er det muligt at tilpasse konceptet til et anden sammenhæng.

FLEX ABCD plan
Flex A muligheder
Flex A boks
Flex B landsby

FLEX B – Tæt-lav bebyggelse

FLEX B består af tre enheder og et knudepunkt i ét plan og er placeret i et tæt-lavt boligområde. De tre enheder er placeret, så der fra bygningens knudepunkt er dagslys fra alle fire verdenshjørner. Det giver rummet sin særlige karakter og rolle som daginstitutionens samlingsrum. Facaderne er beklædt med varmebehandlet træspån.

FLEX B arbejder med to sider, en mod gaden og en mod gården, hvor facadens design i skala tilpasses børnene.

FLEX B har mange muligheder med sine tre enheder. Placeringen af de tre enheder skaber intime uderum, som er i åben kommunikation med bygningens knudepunkt.

Flex B plan
Flex B muligheder
Flex B opstalt
Flex C by

FLEX C – Bymæssig kontekst

FLEX C består af tre enheder, hvor en enhed er i ét plan, mens de to andre enheder er stablet oven på hinanden. Enhederne er forbundet med knudepunktet gennem en FLEX BOX, som rumligt forbinder de to hovedfunktioner. I FLEX C er knudepunktet i to plan og består af et rum i dobbelthøjde, hvorfra man kan fortsætte ind i en enhed eller kigge ud over udearealerne.

FLEX C ligger i en bymæssig kontekst, hvor forholdene gør det muligt at etablere et legeområde på taget. Bygningen er placeret ud til en vej, men er tilbagetrukket, hvilket sikrer en sikker ankomst for børnene. Bygningens facade er lavet af varmebehandlet træ, der fortsætter op og bliver et gelænder på taget. På taget vil de særlige ovenlysvinduer være med til at nedskalere tagterrassen, så den passer til børnene.

FLEX C er det næststørste af de fire varianter. Med to enheder stablet oven på hinanden og en enhed i et plan er tanken, at bygningen skal kunne tilpasse sig mange forskellige sammenhænge.

Flex C plan
Flex C muligheder
Flex C opstalt
Flex D forstad

FLEX D – Forstad

FLEX D består af fire enheder, hvor enhederne er stablet to og to. Konceptet ses i en forstadskontekst, hvor bygningen er placeret ved en vej. Enhederne er forbundet til knudepunktet via en FLEX BOX, der rumligt forbinder de to hovedfunktioner. Knudepunktet i FLEX D er et rum i dobbelthøjde, der forbinder bygningens to plan i et rum og på samme tid fører lys dybt ind i kernen. Enhedens facader er lavet af beklædningsfliser, hvor bygningens knudepunkt skiller sig ud i en varmebehandlet træfacade. Tagoverfladen kan med sine nordvendte ovenlys opdeles i små zoner efter bygningens udformning.

FLEX D er den største af de fire varianter. Med sine to planer er det oplagt at opføre den i en mere urban kontekst, hvor bygningerne står tættere.

Flex D plan
Flex D muligheder
Flex D snit

Formålet med det indvendige design er en praktisk og æstetisk løsning, der reducerer “døde” kvadratmeter til opbevaring og dermed skaber flere anvendelige kvadratmeter til børnenes leg. Dette giver daginstitutionen en særlig karakter, som omkring disse kerner skaber en meget høj grad af rumlig fleksibilitet.

De små siddenicher giver børnene mulighed for at trække sig tilbage, kigge i en bog eller tage en pause fra spillet med de andre og stadig føle sig som en del af fællesskabet gennem visuel kontakt og fysisk opdeling – både til udearealerne og de indendørs rum. Siddenicherne kan også bruges som arbejdsplads for personalet.

FLEX ABCD interiør
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.