0 af 0 for ""

Fjordforbindelsen

Roskilde Fjord

Fjordforbindelsen

Ny bro skal aflaste trafikken

Fjordforbindelsen er en knap 10 km lang firsporet motortrafikvej syd for Frederikssund, hvoraf de knap 1,4 kilometer udgøres af Kronprinsesse Marys Bro – Danmarks nye højbro, der forbinder Marbæk og Tørslev Hage på tværs af Roskilde Fjord.

Den nye fjordforbindelse vil i høj grad aflaste områdets trafikårer og den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, som indtil nu har været præget af tung trafik. Dermed vil projektet være med til at skabe øget fremkommelighed for tusindvis af borgere i området hver eneste dag.

Lokation
Roskilde Fjord
År
2019
Bygherre
Vejdirektoratet
Areal
Ca. 10 km. firsporet motortrafikvej
Ydelser
Infrastruktur ifm. landanlæg, miljø, samt geotekniske undersøgelser, fundering, mekaniske og elektriske installationer ifm. højbro.
Rådgiverrolle
Rådgiver for totalentreprenør
Samarbejdspartnere
Rizzani de Eccher, Besix, Acciona Infraestructuras (RBAI JV), Barslund, MJ Ericsson og SHP
Entrepriseform
Totalentreprise

Hensyn til miljø og mennesker

Vi har i Sweco projekteret infrastrukturen på projektet inklusive en række bygningsværker på landstrækningen – eksempelvis mindre broer, underføringer og faunapassager. Derudover har vi været ansvarlig for fundering af højbroen, samt mekaniske og elektriske anlæg for Kronprinsesse Marys Bro.

Den nye Fjordforbindelse krydser et beskyttet naturområde, der er identificeret som et Natura 2000 område. Natura 2000 er betegnelsen for en række beskyttede naturområder i EU, hvor sjældne, truede eller karakteristiske dyre- og plantearter har hjemme. Etableringen af den nye strækning er derfor gennemført med særligt hensyn til områdets natur, der er beskyttet gennem hele projektet – eksempelvis rummer Roskilde Fjord vandplanten ålegræs, hvilket har betydet, at havbunden i fjorden i dag er genetableret for at beskytte og bevare fjordens biodiversitet.

Derudover er etableringen sket med hensyntagen til den lokale befolkning og de lokale virksomheder, hvor der eksempelvis er lavet løsninger til at hæmme støj- og støvgener både under og efter opførelsen.

Fjordforbindelsen
Fjordforbindelsen

Sikker trafik for alle trafikanter

Med åbningen af den nye højbro kan trafikanterne i området nu vælge mellem to broer, når de skal krydse Roskilde Fjord, og dermed vil den nye broforbindelse aflaste den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, som indtil nu har været præget af tung trafik med både biler, lastbiler, cyklister og fodgængere. Fremadrettet skal tunge køretøjer anvende den nye firesporede motortrafikvej, og ændringen vil dermed resultere i en mere sikker færdsel over Kronprins Frederiks Bro for alle trafikanter.

Udover at flytte den tunge lasttrafik forventes det, at åbningen af den nye bro vil aflaste Kronprins Frederiks Bro med op imod 6.000 køretøjer i døgnet i forhold til 2018, hvor ca. 22.000 biler hver dag krydsede Roskilde Fjord.

Fjordforbindelsen

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.