0 af 0 for ""

Åløb ved et hus 2

Faxe

Faxe Spildevand

Analyse af spildevandssystemet Faxe Spildevand

Faxe Spildevand råder over fem renseanlæg med forskellig kapacitet og varierende stand. I en tid, hvor mængden af spildevand og regnvand gradvist øges, og kravene til vandmiljøet og en optimal økonomisk drift bliver skærpet, har Faxe Spildevand udpeget Sweco til at gennemføre en scenarie-analyse af det samlede spildevandssystem i Faxe Kommune.

Åløb ved et hus 2
Åløb ved et hus 3
Lokation
Faxe
År
Igangværende, forventes realiseret 2021
Kunde
Faxe Spildevand
Ydelser
Scenarie-analyse og workshops

FN’s Verdensmål i fokus

Gennem seks scenarier skal Swecos rådgivere undersøge og fastlægge, hvilken fremtidig struktur Faxe Spildevand skal have for spildevandssystemet i kommunen. Fokus i projektet er at få mest miljø for pengene og med størst muligt hensyn til vandmiljøet. Vejen frem mod målet er tæt samarbejde, tidlig involvering af driftsfolk og en specialist i bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

Projektet blev skudt i gang med en heldagsworkshop med deltagelse af flere parter end normalt. Udover ledere fra forsyningen, deltog også Faxe Spildevands driftsfolk og repræsentanter fra Faxe Kommune. Sweco var repræsenteret med specialister i afløbs- og renseanlægsteknik, miljø, recipient og asset management samt én af Swecos eksperter i bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

Konkret skal Swecos specialister i afløbssystemer, renseanlæg og recipienter analysere og vurdere seks scenarier for en fremtidig struktur. Hvert scenarie bliver holdt op mod FN’s Verdensmål, hvor særligt mål 13 om klima, 15 om biodiversitet, 17 om partnerskaber og 12 om bæredygtige produktionsformer fylder mest.

Helhedsorienteret og fremtidssikker strukturplan for Faxe Spildevand

Strukturplanen skal anvise en plan for den mest værdiskabende anskaffelse, drift og vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af Faxe Spildevands aktiver i hele deres levetid. Fokus er på at opsætte optimale rammer for at skabe et solidt og fyldestgørende grundlag for valget af den fremtidige struktur for spildevandsrensningen i Faxe Spildevand.

En helhedsorienteret gennemgang udmønter sig i en konsekvens- og økonomisk analyse, der sikrer Faxe Spildevand en fremtidssikker struktur.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.