0 af 0 for ""

Kalvehave Skole

Vordingborg Kommune

Kalvehave Skole & Børnehus

Tjek-metode og analyse af skolens skjulte potentialer

Kalvehave Skole & Børnehus er en specialskole med tilknyttet børnehave i Vordingborg Kommune. Med et ønske om at inddrage mindre udnyttede arealer til lærings- og opholdsområder har Sweco Architects gennemført en Tjek-analyse med fokus på at optimere og facilitere fleksible brugsmuligheder i hverdagen.

Gennem ’Tjek’ blev skjulte potentialer identificeret og præsenteret i et mulighedskatalog. På den baggrund og med udgangspunkt i skolens økonomiske muligheder blev der igangsat tre forskellige indsatsområder, hvor fast inventar omdanner før diffuse fællesarealer til læringsområder og sociale samlingspunkter.

Beliggenhed
Vordingborg Kommune
År
Realiseret, 2021
Bygherre
Kalvehave Skole & Børnehus
Rolle og ydelser
Bygherrerådgiver: Tjek, brugerproces, skitsering, materiale til funktionsudbud, opfølgning
Areal
300 m2 bygning

Sociale samlingspunkter og fordybelsesmiljøer skaber sammenspil og energi

Resultatet er sociale samlingspunkter og fordybelsesmiljøer samt en modernisering af medarbejdernes fag-/materialebibliotek, der med sin udformning, farvekoncept og materialekonstellation skaber arkitektonisk sammenspil og synergi med skolens fysiske rammer og eksisterende materialer.

I fællesarealet ved indskolingen er der etableret en stor multifunktionel samlingstrappe, som anvendes til undervisning i skoletiden og til fællesskab og leg i SFO-tiden.

Trappens placering og udformning med fordybelsesnicher og plinter i varierende niveauer danner flere mindre områder med plads til en elev og voksen eller mindre grupper. Den inviterer eleverne til at udfolde leg og aktiviteter afskærmet fra det store område, som faciliterer gang- og garderobeområde. I Trekanten, fællesrummet for mellemtrin og udskoling, blev en aldrig brugt foldevæg mellem basislokale og fællesareal erstattet med et fast indbygningsmøbel med fem forskellige nicher fra begge sider.

Møblet indeholder en kombination af fordybelses- og gruppenicher samt en hems med udsyn ovenpå. Fra basislokalet giver inventaret mulighed for at eleverne kan trække væk fra fællesskabet, men forblive i rummet og følge med. I fællesområdet kan eleverne indtage nicherne til fordybelse og leg lidt væk fra fællesskabet men stadig med synsforbindelse til fx klasselokalerne.

”Vi har aktiveret områder, som før ikke var en aktiv del af undervisningsarealet Det har vist sig, at mange af vores børn på trods af deres udfordringer godt kan bruge de nye læringsmiljøer og er glad for dem. Selvom miljøerne er relativt åbne, kan børnene sagtens lukke stimuli ud og koncentrere sig på deres opgaver.” – Henning Hellwing, Skole- og Børnehusleder

Birgit Worm

Birgit Worm

Faglig leder / Undervisning Øst/ Kompentenceleder / Brugerindvolvering / Arkitekt
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.