0 af 0 for ""

Øresundsmotorvejen om vinteren

København

E20 Amagermotorvejen

Forundersøgelse for udbygning af E20 Amagermotorvejen

Amagermotorvejen mellem Avedøre og udfletningen mellem Øresundsmotorvejen og Centrumforbindelsen på Amager er en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger med en hverdagsdøgntrafik i 2018 på 120.000-130.000 køretøjer. Der opleves nedsat fremkommelighed i myldretiderne og motorvejen er meget følsom over for uheld og andre trafikale hændelser.

Derfor ønskede Vejdirektoratet at få undersøgt mulighederne for udbygning af Amagermotorvejen og forbedret vejadgangen til Avedøre Holme.

Lokation
København
Status
Afsluttet
Kunde
Vejdirektoratet
Længde
9 km.
Ydelser
Geoteknik, afvanding, bygværker, ledningsarbejde, arealforhold, kapacitetsberegninger, trafikale analyser, anlægsoverslag, løsningsforslag, visualiseringer og tekniske rapporter
Rådgiverrolle
Totalrådgivning

Forslag til udbygning af Amagermotorvejen

Forundersøgelsen præsenterede en række konkrete løsningsforslag til udbygning af Amagermotorvejen samt oplæg til ombygning af motorvejens eksisterende tilslutningsanlæg eller etablering af nye tilslutningsanlæg, som supplement til eller erstatning for de eksisterende anlæg ved Avedøre Holme.

Trafikale grundlag og løsningsrum

Vi har været rådgiver på forundersøgelsen af strækningen, og stået for analyse og vurdering. Vi har ligeledes stået for at beskrive det eksisterende vejanlæg og vurderet, hvad der kunne genanvendes og/eller skal udbygges.

Vi indledte projektet ved at facilitere og afholde to workshops med deltagelse af bygherre, interessenter, rådgiver mv. for at drøfte og fastlægge de hovedløsninger, der skal undersøges i den efterfølgende proces.

Vi udarbejdede et notat, der redegjorde for forudsætninger og metode for opstilling af det trafikale grundlag for de valgte hovedløsninger som efterfølgende blev skitseret op i 3D CAD.

Vi udarbejdede ligeledes et trafikalt notat for kapacitetsberegninger, flowanalyse mv. Anlægslogistik og trafikafvikling under udførelse blev beskrevet og der blev udarbejdet anlægsoverslag for de valgte hovedløsninger.

I de trafikale analyser og udformningen af udbygningsforslag var der fokus på Amagermotorvejens samspil med det omkringliggende vejnet og på opgradering af motorvejens tilslutningsanlæg. Og på baggrund af tidligere undersøgelser analyserede vi to principper for udbygning af motorvejen:

Udbygning til 8/10 spor plus nødspor og

Udbygning til 8 spor ved inddragelse af nødspor

Øresundsmotorvejen
Amagermotorvejen i solnedgangen
E20 Amagermotorvejen
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.