0 af 0 for ""

Lastbiler på E-road

Sverige / Tyskland

E-roads til den tunge godstransport

Grøn omstilling med gods i

Sweco deltager i et banebrydende projekt for Vejdirektoratet, der skal afklare om e-roads kan være vejen frem for den tunge godstransports grønne omstilling.

Lokation
Danmark
Ydelser
Undersøgelsesarbejde for køreledninger | Trafiksikkerhed | LCA-studier | Vurdering af miljø- og klimapåvirkningen
Status
Igangværende

Der er et stort ønske om en grøn omstilling af den tunge godstransport. Men det er i dag vanskeligt at køre tung godstransport over lange distancer alene baseret på at oplade batterier fra faste ladepunkter.

Det skyldes, at det ikke er økonomisk rentabelt i dag pga. dyre batterier og kort køreafstand pr. opladning. E-roads i form af køreledninger over lastbilerne, som vi kender det fra den elektrificerede togtransport, til tung vejtransport kan være en løsning, og det kan bidrage til at nå CO2-målene i transportsektoren.

Forsøgsstrækninger i Sverige og Tyskland

I Sverige er det besluttet at etablere den første e-road ved Örebro. Den forventes at åbne for trafik i 2025. Og i Tyskland har regeringen finansieret tre forsøgsstrækninger med e-roads. I Tyskland forventer man at træffe beslutning om den videre elektrificering om 2-4 år på baggrund af erfaringerne fra de tre forsøgsstrækninger.

Med Incentive som lead samt med Niels Buus Kristensen, der er medlem af klimarådet, er Sweco for Vejdirektoratet med til at skabe grundlaget for en politisk stillingtagen til, om det er attraktivt at arbejde videre med at etablere køreledninger i transportkorridoren mellem Øresund og Femern. Eller om man skal afvente de udenlandske erfaringer og udviklingen i alternative løsninger til grøn omstilling af den tunge transport.

Swecos opgaver er blandt andet at forestå undersøgelsesarbejdet for køreledninger, trafiksikkerhed, LCA-studier samt vurdering af miljø- og klimapåvirkningen. Vi samarbejder med vores svenske kolleger.