0 af 0 for ""

Dyvekeskolen gangareal

København

Dyvekeskolen

Ombygningen af Dyvekeskolen blev Årets Skolebyggeri 2014.

Skolen er blevet fremtidssikret som en moderne læringsmetropol bl.a. ved at understøtte ’Den digitale profilskole’ og ved at indrette alle klasserum med fokus på læring gennem IT og digitale medier. Som en del af “Ny skolestruktur Amager” er Dyvekeskolen renoveret og ombygget til en firesporet skole for 0.–6. klassetrin plus en specialklasserække.

Lokation
København S
År
2011-2015
Bygherre
Københavns Kommune, KEjd
Areal
10.500 m² + 5.140 m² kælder
Anlægssum
118 mio. kr.
Ydelser
Programmering, skitsering, brugerproces, projekteringsledelse, projektering, budgetstyring, fagtilsyn og byggeledelse
Rådgiverrolle
Arkitekt og totalrådgiver
Samarbejdspartnere
Enemærke & Petersen | COWI | Sweco Acoustica | Kragh & Berglund Landskab | Ulla Kjærvang
Dyvekeskolen nordlys
Dyvekeskolen nordlys 2
Dyvekeskolen gangareal 2
Dyvekeskolen trappe
Dyvekeskolen siddemøbel
Dyvekeskolen nordlys 3

Forvandling af gangarealer

Dyvekeskolens rumlige struktur har været præget af lange gange og tilstødende lukkede rum, men som en del af ombygningen blev den fastlåste struktur konverteret til et moderne læringsmiljø ved at tilføje nye, høje forskelligfarvede “ovenlyshatte” i gangene, hvorunder der er etableret fællesområder med fleksible elevarbejdspladser eller til gruppebaseret undervisning.

Dyvekeskolen er en stor skole, der består af to lange gangforløb med fire kortere gange, der binder skolen sammen på tværs. Farvesætningen tager udgangspunkt i dette geometriske gangforløb og skaber identitet og overblik, så det er hurtigt og entydigt at aflæse, hvor man er.

1 Etplansskole fra 1962
Dyvekeskolen diagram A
2 Lange gange
Dyvekeskolen diagram B
3 Nordlysene
Dyvekeskolen diagram C
4 Strategi
Dyvekeskolen diagram D
5 Nyt læringslandskab
Dyvekeskolen diagram E
6 Et bidrag til lokalområdet
Dyvekeskolen diagram F

1 / Ét-plansskole fra 1962
Bygningen er nabo til Solvang kirke og indgår som en del af urbanplanens sydlige ende.

2 / Lange gange
Skolens fra 60’erne er præget af lange monofunktionelle gange som ikke undertøtter en nutidig differenceret undervisningsform.

3 / Nordlysene
Vi aktivere gangene med konceptet “Nordlysene”, som er åbne høje grupperum i gangen med højtsiddende vinduer vendt mod nord.

4 / Strategi
Med en samlet kantstrategi åbner vi skolen op med de indre gårdrum og de ydre grønne omgivelser.

5 / Nyt læringslandskab
Skolens gårdrum og omgivende arealer aktiveres med læringslandskaber, der skabe mulighed for at koble læring og bevægelse sammen.

6 / Et bidrag til lokalområdet
Med det samlede løft er Dyvekeskolen en fornyet medspiller i nærmiljøet og med til at forstærke fremtidens urbanplan.

Dyvekeskolen farvediagram
Dyvekeskolen udeareal
Dyvekeskolen snit
»Skolen har været med i hele processen – vi føler, at arkitekterne har ’købt’ vores skoleprojekt og skabt rammerne om det pædagogiske projekt«


Lisbeth Palm Olesen, Skoleleder, Dyvekeskolen

Dyvekeskolen skolegård
Dyvekeskolen skolegård
Dyvekeskolen skolegård
Dyvekeskolen LED-lys

Bæredygtigt fokus og belysning

Dyvekeskolen er unikt placeret i et grønt område, og ved at etablere udgang fra alle klasseværelser til gårdhaver eller udearealer er der skabt mulighed for, at eleverne kan undervises med en naturlig integration af bevægelse og natur i undervisningen.

Udearealerne er disponeret med fokus på bæredygtighed, så elementer som solenergi og LAR (lokal afledning af regnvand) i faskiner og åbne kanaler kan indgå i scienceundervisningen. Til at understøtte den udendørs undervisning i naturfag er der etableret en stor læringsterrasse mod syd.

Ved hovedindgangen er det store udhæng på undersiden forsynet med farvet LED-lys, der kan programmeres til at veksle i forskellige farvetemaer efter årstid og anledning. Når børnene møder om morgenen, skifter lyset i lyshimlen bølgevis i afstemte farver, der byder godmorgen og velkommen. I det store spisefrikvarter er der ligeledes skiftende farvet lys. Resten af tiden er lyset i indgangspartiet hvidt led-lys som i sternkanten.

Ved festlige lejligheder, aftenmøder etc. er der programmeret et festscenarie med mange skiftende farver, der markerer ankomsten og signalerer fest og aktivitet.

Dyveneskolen port

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.