0 af 0 for ""

DNV Gødstrup

Gødstrup, Holstebro

DNV Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest, Etape 1

98.000 m2 stort hospitalsbyggeri

Det nybyggede hospital er officielt indviet i april 2022. Med det nye hospital har Region Midt erstattet gamle hospital i Herning og Holstebro med et nyt, moderne hospital.

Sweco har været ledende part i konsortiet CuraVita, som består af Arkitema Architects, Aart Architects, NSW Arkitekter, MOE og Sweco.

Fra 2011-2022 har Sweco medvirket i designet af det nye hospital fra de indledende faser til fagtilsynet under udførelsen frem til aflevering.

Lokation
Gødstrup, Holstebro
År
2011 – 2022
Bygherre
Region Midtjylland, DNV Regionshospitalet Herning
Areal
98.000 m²
Ydelser
Projektledelse, projekteringsledelse, ingeniørrådgivning, fagtilsyn
Rådgiverrolle
Konsortiemedlem og ingeniørrådgiver
Samarbejdspartnere
Arkitema Architects, AART Architects, NSW Arkitekter, MOE

Faciliteter – fra sengeafsnit til laboratorier

Det nybyggede sygehus indeholder sengeafsnit, intensiv afdeling, ambulatorier, laboratorier, operationsstuer, opvågning, sengeredningscentral, kapel, administrative områder, møde- og undervisningslokaler, ambulancehal, heliport, parkeringsanlæg m.m. Der er desuden indrettet familierum til familier, der er indlagt med syge børn.

Der er indrettet en række laboratorier og nuklearmedicinske faciliteter på det nye hospital herunder en analysehal med store sammenhængende analyselinjer bestående af præanalytisk enhed, centrifuger, afpropper, analysemaskiner, forsegling og arkivering.

Derudover rum til eksempelvis steril præparation af radioaktive lægemidler, isotop- og optrækningsrum samt GMO-certificeret celle- og molekylærlaboratorier.

Brugerinddragelse og energieffektivitet

CuraVita har haft til opgave at programmere byggeriet forud for projekteringen i samarbejde med bygherres 12 brugergrupper. Dette arbejde har Sweco været en aktiv del af. Brugergrupperne har været med til at sætte deres præg på byggeriet, og Swecos rolle bestod i at vurdere, hvad der teknisk og økonomisk kunne lade sig gøre.

Sweco indgik i programmeringen og designfasen – her fastsatte man de tekniske guidelines for designet for at opnå bedst mulige dagslysforhold og bedst mulige forhold inden for energieffektivitet, logistik og arbejdsmiljø, logiske føringsveje for tekniske installationer og bygbarhed i projektet.

Tæt på hospitalet anlægges et 7.000 m2 stort solcelleanlæg, som skal forsyne hospitalet og levere 1 MW. Hospitalsbygningen i Herning er projekteret, så den opfylder Bygningsreglement 2010, og målet er at opnå store virkningsgrader på alle installationer for at minimere energiforbruget.

DNV Gødstrup rør i det fri 2
DNV Gødstrup rør i det fri

Dagslys, akustisk indeklima og arbejdsmiljø

Sweco har udført dagslysberegninger med henblik på at designe bygningen, så der opnås gode dagslysindfald, som reducerer behovet for kunstig belysning og dermed energiforbruget, samtidig med at det bidrager til et behageligt indeklima for både personale og patienter. Sengetårnene er placeret, så der fra alle sengestuer er udsyn til naturen, og i bygningen er der lagt stor vægt på at reducere støj og at opnå et behageligt akustisk indeklima.

I projekteringsforløbet er der arbejdet med nye og bedre logistikprincipper som AGV’er, seneste teknologi som f.eks. wayfinding og IT-arkitektur. Bygningens design sikrer effektive arbejdsgange og gør afstandene kortere, ligesom arbejdsmiljø og sikkerhed for både patienter, pårørende og ansatte er i højt fokus.

Om CuraVita konsortiet

CuraVita er totalrådgiver for en lang række af hospitalets afdelinger og klinikker herunder: Akutmodtagelse, intensiv og intervention herunder flere kirurgiske afsnit og sterilområder, billeddiagnostik herunder nuklearmedicin, laboratorier til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, institut for patologi og en række speciallaboratorier samt afsnit for thorax, abdominal og familie inkl. fødeafsnit.

Sweco har indgået i projektlederteamet sammen med Arkitema og har projekteret og ført tilsyn på en lang række ingeniørdiscipliner ifm. byggeriet.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.