0 af 0 for ""

RenoWeb | Digitale løsninger

Rudersdal Kommune

Intelligent affaldshåndtering

Optimering af kommunens affaldshåndtering

Rene og indbydende byer, parker og strande er målet i landets kommuner, men det er en dyr post på driftsbudgettet at tømme de mange affaldsspande rettidigt. Erfaringer med smarte sensorer og et effektivt driftssystem i Rudersdal Kommune viser vejen til renere kommuner i Danmark.

Lokation
Rudersdal Kommune
År
2020
Bygherre
Rudersdal Kommune
Rolle
Waste management IoT-løsning (IoT og Driftweb)
Verdensmål
9, 11 og 12

Behovsstyret drift

Efter et testforløb med sensorer i affaldsspande i det offentlige uderum indledte Rudersdal Kommune et større samarbejde med Sweco i foråret 2020. I alt 430 eksisterende affaldsspande blev udstyret med Swecos sensorer med mobilteknologi fra Telia.

Ved hjælp af infrarødt lys måler sensorerne niveauet af affald i spandene. De sender løbende data til kommunens driftsenhed, som via deres opgavestyringssystem DriftWeb kan overvåge fyldningsgraden i hver enkelt affaldsspand. Når spanden er 80 pct. fyldt, opretter DriftWeb automatisk en opgave i systemet, som hver morgen beregner den korteste rute til de fyldte affaldsspande.

”I stedet for faste ruter kører vores folk nu kun til de affaldsspande, som er ved at være fyldt. Ved at gøre kørslen effektiv sparer vi tid, som vi kan bruge på andre områder som renhold og bekæmpelse af ukrudt. En mere effektiv kørsel er også godt for miljøet og kommunens CO2-regnskab,” siger Thomas Søgaard, driftsleder i Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune.

Sensordata skaber overblik

De mange sensordata giver et godt overblik over brugsmønstret for spandene, så kommunen kan opsætte flere spande på lokationer, hvor der er behov for det og fjerne spande fra steder uden behov.

»Det har ikke været et mål for os at få sensorer i alle spande, da det ikke giver mening for spande på strande i højsæsonen og i bycentrene. Dybest set handler det om at have den rigtige spand i den rette størrelse det rigtige sted. Derfor kigger vi også hele tiden på at optimere udnyttelsen ved at monitorere tømning og mængder. Er der meget pres på en spand, giver det mening at udskifte den til en større, så vi til gengæld sparer at køre så meget ud til den«

Thomas Søgaard, driftsleder i Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune

Kan spare op mod 10 pct. af spandene

”Vi har også spande på mere utilgængelige steder, fx stier ude i naturen, hvor vi også skal gå et stykke af vejen. Her giver sensorer en stor gevinst, da der ellers er meget transport og potentiel forgæves kørsel. Før vi gik i gang med sensorerne i større skala, havde vi kørt et forsøg sammen med Sweco i et år i Birkerød, hvor vi endte med at kunne fjerne ti pct. af spandene,” siger Thomas.

Udfordringerne

Overgangen fra erfaringsbaseret tømning af affaldsspande til databaseret monitorering har ikke været uden udfordringer, hverken teknisk eller menneskeligt.

”Rent teknisk har vi naturligvis haft en række udfordringer, men som i andre udviklingsprojekter er det afgørende, at vi formår at få mennesket med i de forandringer, der sker. Det handler om kultur og den organisatoriske implementering. Derfor har vi arbejdet meget med ledelse og kommunikation ud fra en respekt for, at vores driftsfolk allerhelst vil ud og udføre et godt stykke arbejde for vores borgere.”

Teknologien har været med til at skabe en mere spændende og alsidig hverdag, fordi driftsfolkene i kommunen i højere grad selv kan tilrettelægge arbejdet og dermed har mere indflydelse på hverdagen.

Et samlet integreret system – og til at betale

Rudersdals løsning er fuldt integreret med Swecos driftssystem DriftWeb, som mere end 80 kommuner anvender i dag. Integrationen gør det nemmere at anvende data, da den kan komme i spil sammen med kommunens øvrige data og planlægningssystemer.

»Med et opdateret, databaseret overblik over fyldningsgraden i vores affaldsspande, kan vi gå fra planlagt drift til behovsstyret drift. Tidligere havde vi en del unødvendige kørsler til halvfyldte eller tomme spande, og nogle gange fik vi ikke tømt en fyldt skraldespand i tide. Nu kan vi løbende følge med og tømme efter behov«

Peter Bjørno Jensen, driftschef, Rudersdal Kommunes driftsafdeling
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.