0 af 0 for ""

Nordfløjen luftfoto

København

Det Nye Rigshospital

Opførelse af et nyt og moderne hospital

Sweco har været ingeniørrådgiver for samtlige ingeniørdiscipliner og byggeleder på opførelsen af Det Nye Rigshospital, der omfatter tre byggerier: Nordfløjen, patienthospital og administrationsbygning samt et parkeringshus.

Den nye Nordfløj indeholder de to funktioner HovedOrtoCenteret og Neurocenteret inkl. ambulatorier, radiologisk enhed, operationsområder, sengeafsnit, forskning og uddannelse samt traume OP. Nordfløjen forbindes til centralkomplekset via en gangbro på 3. etage og en underjordisk gang, hvorigennem alle forsyninger løber ind i Nordfløjen.

Nordfløjen vinder af European Healthcare Design Award 2021 i kategorien over 25.000 kvm.

”Et enestående sundhedsbyggeri, der demonstrerer høje niveauer af bæredygtighed og integration i bymiljøet, og som faciliterer et effektivt klinisk miljø, fremmer serviceforbedringer og skaber et trygt miljø for personale, patienter og deres familier,” lyder det fra juryen.

Lokation
København
År
2020
Bygherre
Region Hovedstaden
Areal
77.000 m²
Ydelser
Projektering af alle ingeniørydelser, byggeledelse, 3D-design, BIM og IKT, miljø, akustik, dagslysrådgivning, bæredygtighed, brandrådgivning, styring af anlægsøkonomi og risikoledelse
Rådgiverrolle
Ingeniørrådgiver og byggeleder
Samarbejdspartnere
LINK Arkitektur (totalrådgiver), 3XN, Nickl & Partner, Kristine Jensens Tegnestue
Verdensmål
3, 7, 8 og 11
Foto
Adam Mørk

Dagslys og indeklima som omdrejningspunkt for designet

Optimal udnyttelse af dagslys har været helt centralt for designet af Nordfløjen, da det både gavner patienter gennem såkaldt ”helende arkitektur” og giver bedre arbejdsforhold for medarbejdere. Sweco har som en aktiv partner i designfasen været med til at bestemme bygningens karakteristiske zig-zag form på baggrund af dagslys- og energiberegninger, wayfinding, arbejdsforhold m.m.

Med formen udnytter man dagslyset maksimalt, hvilket medfører energibesparelser, da man sparer på kunstig belysning, ligesom formen letter arbejdsgangen og gør afstandene kortere.

Dagslysberegninger kunne påvise, hvor der var et behov for fleksibel solafskærmning, hvilket skal sikre en besparelse af energiforbruget til køling om sommeren, og at anlægs- og driftsomkostningerne dermed reduceres. En reducering af energiforbruget betyder også, at byggeriet lever op til BR 2020.

Udover at påvirke de fysiske rammer til at imødekomme dagslyskravene, understøttes det gode indeklima og effektiv energiudnyttelse også af et meget omfattende CTS-system, der f.eks. sørger for at dæmpe lyset, når ingen er til stede i rummene. Hertil fokuseres der også på bl.a. indeklima, arbejdsmiljø, forsyning, materialer og drift efter endt opførelse.

Nordfløjen indeholder en lang række intelligente installationer for at imødekomme de mange funktionskrav til byggeriet. Der er bl.a. installeret avancerede køle– og ventilationsanlæg, som sikrer et optimalt indeklima, automatisk slukning af radiatorer, når vinduer åbnes, sikringsanlæg, herunder brandalarmering og brandvarsling samt ADK-, AIA-anlæg, BMS-anlæg, herunder CTS-anlæg og IBI-anlæg. Derudover indgår der en lang række tekniske installationer til bl.a. væsker og luftarter i operationsstuer, forskningsfaciliteter, ambulatorier m.m.

I forbindelse med BIM-projekteringen har Swecos ydelser omfattet 3D-projektering herunder mængdeudtræk og digital konsistenskontrol, digitalt udbud med mængder, digital aflevering og klassifikation med DKB.

Nordfløjen opholdsområde
Nordfløjen stue
Nordfløjen opholdsområde

Kompleks byggeledelse, Patienthotel, administrationsbygning og parkeringshus

I forbindelse med nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden, har Sweco været miljørådgiver og byggeleder med fokusområder i projektet herunder kortlægning af bygningsforurening, beskrivelse af saneringsmetode, håndtering af affald samt selve nedrivningen af bygningerne. For at undgå generne for særligt udsatte patienter, personale, trafikanter og andre har der været store krav til nedrivningen og minimering af støv, støj og vibrationer.

Byggeledelsen af Det Nye Rigshospital var særdeles kompleks og har krævet en stærk projektledelse for at sikre overholdelse af tidsplaner og kvalitet. Nordfløjen blev gennemført i seks storentrepriser.

Sweco har ligeledes været en aktiv del af designprocessen af bygningen, der huser patienthotellet på de nederste etager og administrationen på de øverste etager. Her har et godt dagslys også været centralt for bygningsdesignet. Bygningen er gennemtænkt i forhold til tekniske installationers placering, bæredygtighed og energioptimering, hvilket har medført, at bygningen kunne opføres i bygningsklasse 2020. Sweco har desuden fungeret som byggeleder på byggeriet, som er gennemført i tre storentrepriser beståede af råhus/lukning, aptering samt teknik.

Parkeringshusets facade består af drejede lameller, som er belyst med LED-belysning med lysstyring, der giver differentieret belysning afhængigt af tidspunkt på døgnet og årstid. Derudover er der mulighed for at skabe mere spektakulær belysning ved særlige lejligheder. Sweco har været ingeniørrådgiver for alle ingeniørdiscipliner og byggeleder i forbindelse med opførelsen, som er gennemført i hovedentreprise.

Rigshospitalets nye Nordfløj er tidligere kåret som verdens bedste fremtidige hospitalsarkitektur med WAF-prisen i 2012.

Nordfløjen

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.