0 af 0 for ""

Brint-anlæg i Benelux

Benelux

VoltH2

Det første store grønne brintanlæg i Benelux

VoltH2 har hyret Sweco til at designe to grønne brintanlæg på havnene i Vlissingen og Terneuzen i Zeeland i Holland.

3500

ton grøn brint om året

Lokation
Zeeland | Benelux
Kunde
VoltH2
Status
Igangværende

Takket være de to brintelektrolyseanlæg på 25 MW vil der inden for få år blive produceret millioner af kilo brint fra vindenergi. Brint anses for at være et vigtigt element for at gøre vores energimix mere bæredygtigt, og det er en af hjørnestenene i den energiomstilling, som får meget opmærksomhed i de kommende år.

I dag fremstilles brint imidlertid i vid udstrækning af naturgas. De to planlagte brintanlæg vil producere grøn brint ved hjælp af elektricitet fra vindenergi på havet.

Brugen af kommercielt tilgængelig grøn brint er en af nøglerne i den globale energiomlægning for at begrænse brugen af fossile brændstoffer. Dette er nu hurtigt ved at blive en økonomisk realitet. Zeeland har et enormt potentiale på grund af den store efterspørgsel efter brint, planerne om regionale forbindelser og pladsen til bæredygtig energiproduktion ved hjælp af havvind.

– André Jurres, grundlægger og administrerende direktør for VoltH2

Swecos ekspertteams leverer integrerede løsninger

I mange projekter danner Sweco projektteams, der spænder over flere discipliner og lande for at give kunderne den bedste samlede løsning. Et internationalt team på omkring 70 konsulenter fra Sweco Belgien og Sweco Holland hjalp VoltH2 med at designe og planlægge de to store brintanlæg i Holland.

Det belgiske team stod for det komplette design, mens det hollandske team stod for de nødvendige tilladelser. I Holland deltog medarbejdere fra syv forskellige forretningsområder, hvilket viser den række af færdigheder, der er nødvendige i denne type storstilede brintprojekter.

Ved at organisere et internationalt hold af belgiske og hollandske specialister var Sweco i stand til at udføre hele projektet via en integreret tilgang. På denne måde havde kunden adgang til al den nødvendige ekspertise, mens Swecos nationale teams kunne supplere hinanden.