0 af 0 for ""

Den blå metrolinje i Stockholm

Stockholm

Den blå metrolinje

Den blå linje står færdig i 2025

Den blå linje i Stockholms metro skal udvides mod øst og syd og forbinde Kungsträdgården til bydelene Nacka og Gullmarsplan. Sweco leder opgaven, der omfatter en lang række udfordrende konstruktioner – fra stationer ned til 100 meter under terræn til en dobbeltsporet linje under vand.

Lokation
Stockholm | Sverige
År
2014 – 2025
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Underrådgiver
Typsa

En af nordens mest komplicerede infrastrukturopgaver

Den nye linje omfatter otte undergrundsstationer, 11,5 km dobbeltspor, flere kilometer adgangstunneller, nye veje og infrastruktur samt integration med omgivende byrum. Mange konstruktioner, herunder baneanlæg, skal placeres dybt under terræn, gennem klippegrund og i nogle tilfælde endda også under vand.

Derfor har det fra starten været nødvendigt med en teknisk tilgang til designet, som bl.a. inkluderer spor, energiforsyning, signalsystemer, kommunikation, stationsdesign, anlægsarbejder, veje, afvanding, trafik, midlertidige og forberedende arbejder.

Sweco bidrager med specialistkompetencer i mange fagdiscipliner – fra arkitektur og undergrundskonstruktioner til jernbaneteknik og Building Information Modelling (BIM).

Design og ombygning af i alt ni stationer

Sweco designer seks nye stationer samt ombygningen af tre eksisterende. Fokus i designet har været på sammenhængen med omkringliggende byrum og tilgængelighed. Ud fra grundige analyser af passagerflow, bemanding, perronmiljøer og sikkerhed er passageroplevelsen og informationsflowet designet og beskrevet.

Samtlige stationer er udformet med øje for sikkerhedszoner, evakueringsruter og brandsikkerhed med afsæt i Swecos forståelse af passageradfærd, præferencer og behov samt social bæredygtighed.

Miljø- og klimahensyn

I arbejdet med designet har der fra projektets start været fokus på, at byggeriet skulle belaste klimaet mindst muligt. Derfor har Sweco bl.a. foretaget en vurdering af byggeriets og anlæggets ressourceforbrug, vurderet CO2-belastning og anden klimabelastning fra anlægsprojekter samt foreslået tiltag til at minimere klimaaftrykket.

Metrotog i Stockholm

Vil du vide mere om vores metro og letbane-projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.