0 af 0 for ""

Coop ferskvarelager i Brøndby

Brøndby

Coops ferskvarelager i Brøndby

Coops ferskvarelager i Brøndby bliver selvforsynende med overskudsvarme og gør sig fri af naturgas

I Brøndby Kommune ligger et af Coops store ferskvarelagre med tilhørende kontor. Det 35.000 m2 store lagerareal med dagligvarer skal holdes koldt, og i den proces bruger Coop store mængder energi på at nedkøle lagret.

Overskudsvarmen bliver i dag ledt ud i det blå – uden at nogen får gavn af den.

Lokation
Brøndby
Kunde
Coop

Med teknisk bistand fra Sweco er det planen, at Coop skal udnytte overskudsvarmen til at opvarme de tilstødende kontorer og levere procesvarme til kassevaskeren. Det vil sige, at den varme, som kølingen af Coops ferskvarelager producerer, bliver ledt tilbage til lagret for at varme bygningen op. Bygningen bliver altså selvforsynende med varme.

Fremover vil det altså ikke være nødvendigt at tilføre varme fra fjernvarmenettet, og Coop vil da kunne stoppe brugen af naturgas på lokationen.

Ved at udnytte overskudsvarmen kan dagligvarekoncernen alene på lageret i Brøndby Kommune spare 2.500 megawatttimer naturgas, svarende til ca. 140 parcelhuses årlige energiforbrug.

Tjent hjem på under tre år

Ifølge planen skal det nye varmeanlæg etableres inden vinteren 2023, og dermed kan medarbejderne lune sig ved at have overskudsvarme i radiatorerne – og glæde sig over næsten gratis og mere miljørigtig varme.

Ud over at kunne bidrage til den grønne energiomstilling ved at udnytte og genanvende varmen, giver investeringen også en økonomisk gevinst. Når Coop ikke længere har udgifter til køb af naturgas, vil projektet, rådgivningen og installationerne være tjent hjem på under tre år.

Klimafokus i Coop

Ved at udnytte overskudsvarmen uden at belaste fjernvarmenettet er Coop med til at nedbringe CO2-aftrykket og booste den grønne omstilling.

Det er i tråd med Coops kontinuerlige fokus på klima- og energioptimering for at nå den ambitiøse målsætning om at blive klimapositiv i 2030.

”Som et led i Coops energihandlingsplan frem mod 2030 har vi søsat en lang række energioptimeringsprojekter. Udnyttelse af overskudsvarme – som på Brøndby-lageret – er et af de bærende elementer i vores energistrategi. Med de stigende energipriser må vi alle rykke sammen i bussen. Udnyttelse af varme, der kommer fra anden proces, til rumopvarmning – det er både godt for miljøet og pengepungen.

Coop har ekstra fokus på den bæredygtige omstilling de næste par år. Blandt andet skal alle Coops egne butikker være fossilfri i 2023 samtidig med, at Coop byder ind på regulærkraftværket for at afhjælpe elnettet, når der er spidsbelastning,” fortæller Kræn Nielsen, administrerende direktør i Coop.

Grøn omstilling i Brøndby

Hos Brøndby Kommune er opbakningen til projektet stor.

”Vi har netop vedtaget Klimaplan for Brøndby – den plan, der skal gøre Brøndby CO2-neutral frem mod 2050,” fortæller Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby.

Et af fokuspunkterne i planen er grøn omstilling af virksomhederne i kommunen, og her er reduktion af energiforbruget og udnyttelse af overskudsenergi vigtige metoder til at sænke klimabelastningen. ”Vi glæder os over at se en stor virksomhed som Coop tage vigtige grønne initiativer, og vi håber, at det vil inspirere andre virksomheder,” siger Kent Max Magelund.

Stort potentiale for Coops butikker

Brøndby ferskvarelager bliver den første lokation i Coop, der udnytter overskudsvarme og bliver 100% selvforsynende med varme.

Potentialet for at udnytte overskudsvarme i Coop-koncernen er enormt. Coop ejer flere dagligvarekæder med +1000 butikker samt seks distributionscenter rundt om i landet.

Sweco estimerer, at Coop kan udnytte overskudsvarme alle de steder, hvor kæden har køleproduktion, hvilket indebærer, at op mod 70 procent af kædens butikker kan få dækket deres varmeforbrug via egen overskudsvarme.

Fakta: Coop udnytter overskudsvarmen

35.000 m2 ferskvarelager genererer varme ved køleproduktion

Sweco bistår Coop i hele processen med rentabilitetsanalyse, konsekvensanalyse, myndighedsarbejde og implementering

Overskudsvarmen udnyttes vha. en varmepumpe til at opvarme de tilstødende kontorer

LE systemer sammen med Johnson Controls – bistår Coop med de tekniske løsninger og implementering

Coop kan dermed helt droppe naturgassen og tjene investeringen hjem på under tre år