0 af 0 for ""

Visualisering af COOP365 i Hvissinge

Hvissinge

COOP365 Hvissinge

Bæredygtig Coop365 den første i Danmark

Siden 2018 har området i Hvissinge i Glostrup manglet en dagligvarebutik til at betjene de mange beboere i området. Med udgangspunkt i områdets grønne karakter, mange træer samt med lokal forankring og tæthed for beboerne opføres COOP365 nu som en ny dagligvarebutik på den udbudte grund.

Arealet til dagligvarebutikken ligger på Granskoven i den centrale del af Hvissinge, som desuden tidligere har huset Swecos tidligere kontorbyggeri. Udover opførelsen af COOP365 Hvissinge er skal området også danne rammerne for et nyt kvarter med cirka 260 nye etageboliger.

Lokation
Hvissinge, Glostrup
Bygherre
COOP
Ydelse
Arkitektrådgivning
Areal
Ca. 3.800 m²
År
Forventet realiseret i 2022

Arkitekturen

Arkitekturen for COOP365-dagligvarebutikken tager udgangspunkt i at forholde sig til omgivelserne og skabe en bygning, som har lokal forankring i udtryk og funktion. Bygningen fremstår med en enkel arkitektur, og et materialevalg, der understøtter den enkle geometri og fremstår varmt og imødekommende i sit udtryk. Træfacaden spiller naturligt op mod områdets mange træer, og de lyse trælameller passer farvemæssigt i forlængelse af områdets andre bygninger. En baldakin markerer indgangen og skaber her en overdækning hvor udstillingsvarer og kundevogne er ordnet under og dermed integreret med arkitekturen.

Bæredygtighed

COOP fører en aktiv miljøpolitik, som gælder for såvel koncernens ansatte som de leverandører, der arbejder for COOP. Et vigtigt led i miljøpolitikken er en aktiv indsats indenfor valg af miljørigtige materialer, affaldshåndtering, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald – under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder.

I designet og opførelse af Coop365-konceptet er der indtænkt bæredygtighed 365 grader rundt om butikken; ikke kun i valget af materialer og energiløsninger, men også hvordan man skiller den ad igen, den dag – om mange år – når man ikke skal brug bygningen mere. Butikkens træfacader skaber et overdækket torv, hvor man kan have sæsonvarer og sælge blomster og lignende. Men det vil også være et sted, hvor man møder sine naboer, når man er ude for at købe ind.

Konceptet for Coop365 er den bæredygtige tankegang, hvor design, materialer og det sociale aspekt er grundstenene. Beplantning, belægninger, afledning af regnvand, støj, lysdesign med videre er indtænkt i bygningen, som derfor fremstår som en bæredygtig helhed”, siger Kiri Hedegaard, kreativ leder i Sweco Architects.

Visualisering af COOP365 i Hvissinge
Visualisering af COOP365 i Hvissinge

Visionen

Den nye dagligvarebutik får en stærk lokal forankring, både i kraft af sin funktion, men også i sit arkitektoniske udtryk og sin tilgængelighed. Det kræver først og fremmest at udbuddet i butikken har konkurrencedygtige udvalg og priser, som tiltaler beboerne i området. Det kræver også, at udformningen af byggeriet og omgivelserne bliver indbydende og integreret i bydelen. Den nye dagligvarebutik skal være et levende midtpunkt i Hvissinge af en høj arkitektonisk kvalitet og grunden indrettes hensigtsmæssigt og sikkert for de handlende.

Udearealer

Dagligvarebutikkens udearealer understøtter den grønne profil og bæredygtige tankegang, i form af DGNB-Guld-certificeringen. De landskabelige og designmæssige træk er tilrettelagt så de markerer og styrer kundens vej til butikken; helt fra indkørslen og adgangen for gående og cyklende til at markere arealet ude i kørebanen for adgang til butikken for at sikre tilgængelighed og sikkerhed for kunderne og markere indgangshjørnet, hvor kunderne bevæger sig ud og ind af butikken. Det landskabsmæssige koncept har desuden også et moderne udtryk – her er alle løsninger ud fra princippet om, at det skal være kvalitet, funktionelt, enkelt, driftssikkert og bæredygtigt samt at det understøtter DGNB’s krav om biodiversitet, dvs. fra fødeplanter til insekter.

Byggeriet skal opnå DGNB Guld certificering, og er en del af Coops mål om at blive klimapositive i 2030.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.