0 af 0 for ""

KU Sønder Campus facade med bro

København

Commissioning på Københavns Universitet, Søndre Campus

Tredje og sidste etape af ombygningen af Søndre Campus

Søndre Campus (tidligere Københavns Universitet Amager, KUA) blev opført i 70’erne som midlertidigt hjemsted for universitets humanistiske fag. Efter planen skulle byggeriet fjernes ca. fem år efter ibrugtagningen, men bestod alligevel til langt op i 00’erne.

I dag står det nye Søndre Campus bygget på det strippede betonskelet af det gamle KUA, forstærket og forhøjet, nyindrettet og med ny teknik og facade.

Sweco udførte commissioning på 3. etape af Søndre Campus. Byggeriet bestod af nybyg, men også ombygning, hvor eksisterende konstruktioner inklusive kælder blev genanvendt. Antallet af etager varierer fra to til fem. Byggeriet omfattede undervisningslokaler, kontor og auditorier samt bade- og omklædningsfaciliteter efter lavenergiklasse 2015.

Sweco var også bygherrerådgiver på projektet.

KU Sønder Campus facade
Lokation
København
År
2017
Kunde
Bygningsstyrelsen
Areal
46.500 m2
Ydelser
Ansvarlig for commissioning-ledelse og commissioning-proces af hele byggeriet efter DS3090, bygherrerådgiver på projektet
Entreprisesum
DKK 1.022.000.000
Arkitekt
Arkitema Architects
Samarbejdspartnere
EKJ og Balslev

Commissioning får det hele til at spille sammen

Formålet med commissioning-processen på Søndre Campus etape 3 var at medvirke til at styre og dokumentere kvaliteten af anlæg, installationer og systemer, så de fungerer samlet, også på tværs af entreprise- og fagskel, og så de fungerer i Københavns Universitets eget driftsregi – herunder medvirke til at sikre samlet fokus på tre velfungerende bygninger.

Commissioning-processen blev ledt af Sweco i samarbejde med en styregruppe med deltagelse fra bygherre, kommende driftsfolk, de projekterende og de udførende. Commissioning-processen, DS3090, omfattede følgende fagområder såsom:

Ventilation
Afløb – blandt andet oversvømmelsessikring
CTS – blandt andet ID-koder (referencebetegnelser)
Solceller
Døre (indbygning)
Lofter (tilgængelighed)
Pudsegondol

Commissioning-log sikrede fremdrift og overblik

Gennem hele processen holdt vi løbende commissioning-møder, hvor vi gjorde status på de observationer, vi gjorde undervejs. Til dette formål blev der anvendt en commissioning-log for at sikre fremdrift og skabe overblik over observationerne. Loggen blev sendt til aktionshaverne forud for commissioning-møderne.

I forbindelse med idriftsættelsen af de tekniske installationer udarbejdede vi også en procesplan, for at entrepriserne kunne idriftsættes, indreguleres og verificeres i den rigtige rækkefølge. Commissioning-tests, der tester på tværs af entrepriser, var blandt andet udarbejdet med udgangspunkt i Bygningsstyrelsens performancetest.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.