0 af 0 for ""

Carlsberg Station

København

Carlsberg Station

Ny station til en ny bydel

Carlsberg Station er en del af den nye bydel Carlsberg Byen i København. Stationen bliver en af Københavns travleste stationer og erstatter Enghave Station.

Projektet omfatter etablering af ny station beliggende vest for Vesterfælledvej i Carlsberg Byens sydøstlige hjørne tæt på uddannelsesinstitutioner og boliger. Nedlæggelse og fjernelse af Enghave S-togstation efter ibrugtagning af Carlsberg Station var også omfattet af projektet.

Lokation
København
År
2012 – 2016
Bygherre
Carlsberg Byen P/S
Areal
Ca. 15.000 m2
Entrepriseform
Hovedentreprise
Ydelser
Projektforslag, forundersøgelser, forprojekt inkl. myndighedsbehandling, hovedprojekt, udbud og kontrahering, samt byggeledelse og tilsyn
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Underrådgivere
Atkins Danmark A/S og Gottlieb Paludan Architects A/S
Samarbejdspartnere
Banedanmark og DSB

Udformning af stationen

Stationen er anlagt mens jernbanen har været i drift og er derfor udført i etaper. Enkelte arbejder er udført i sporspærringer, og nat-, weekend- og ugespærringer har været nødvendige. For at opnå et optimalt samspil mellem en rationel udførelse og en minimering af gener for banedriften, er konstruktionerne udført i en kombination af præfabrikerede og insitu-støbte elementer, der samtidig tilgodeser de æstetiske og drift- og vedligeholdsmæssige krav og ønsker.

Stationen er anlagt med en ø-perron, idet det vestgående S-spor sidetrækkes for at give plads til perronen. Stationens forplads består af 2 udkragede brodæk, som rækker ud over det nordlige S-banespor og skaber adgang ved trapper, elevator og rulletrappe til Ø-perronen. På stationens forplads er der etableret cykelparkering, informationer, belysning m.m.

Stationen består derudover af adgang ved trappe dels ved den nuværende Vesterfælledvej bro, dels ved en ny vejbro mellem Vigerslev Allé og Carlsberg Byen. På perronen er der etableret teknikrum til informationssystemer, tekniske installationer og rengøring m.v.

12.000 rejsende i døgnet

Det forventes at den nye S-togstation ved fuld udbygning af Carlsberg Byens arealer vil få omkring 12.000 afrejsende passagerer pr. døgn og vil dermed blive én af de travleste S-stationer efterfuldt af Nørreport Station og Københavns Hovedbanegård. Det forventes yderligere, at stationen skal fungere som trafikterminal for S-tog og busser, med omskiftning mellem S-tog og en række A-busser og lokalbusser.

Stationsprojektet er gennemført i henhold til aftale mellem Transportministeriet og Carlsberg Byen P/S.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.