0 af 0 for ""

Mongolsk by på slette

Mongoliet

Byudvikling i Mongoliets næststørste by

Danske almene boliger til Mongoliet

I en tredelt opgave i byen Erdenet skal Sweco arbejde med energiforsyning, energirenovering og etablering af nye boliger efter den danske almene boligmodels idealer. Samtidig detailprojekterer Sweco nu en klimasikring af byen.

Lokation
Erdenet, Mongoliet
År
Igangværende
Kunde
The European Bank for Reconstruction and Development
Ydelser
Forundersøgelser af muligheden for at opdatere og udvide fjernvarmenettet; undersøgelser af en del af den eksisterende boligmasse for at foreslå tiltag, der kan gøre bygningerne mere energieffektive og mindske energitabet; forslag til at etablere nye boliger med erfaring fra den danske almene boligmodel, der er tilpasset de mongolske bygge- og boligtraditioner samt klimasikring af byen

I den nordlige del af Mongoliet ligger byen Erdenet, landets næststørste by med godt 100.000 indbyggere. Byen opstod i 1970’erne omkring verdens fjerdestørste kobbermine og har gennem tiden tiltrukket indbyggere, der kunne få arbejde i minen. Byen er derfor kendetegnet ved stor tilflytning og en del af befolkningen bor fortsat i traditionelle småhuse og gers (telte), mens hverken varmeforsyning eller boligkvalitet er fulgt med tilstrømningen til byen.

Sammen med internationale samarbejdspartnere er Swecos arkitekter og ingeniører engageret i at foretage forundersøgelser for The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for at udvikle byens varmeforsyning og boligkvalitet.

Projektet sigter på at opdatere og udvide fjernvarmenettet i byen for at nå flere beboere og implementere en varmeforsyning, der kan nedsætte den nuværende udledning af CO2 fra de ca. 17.500 husholdninger, der i dag fyrer med kul. Desuden analyserer Sweco en del af den eksisterende boligmasse for at foreslå tiltag, der kan gøre bygningerne mere energieffektive og mindske energitabet.

Den danske almene boligmodel

Som en del af projektet skal Sweco komme med forslag til at etablere nye boliger til den del af befolkningen, der i dag bor i traditionelle telte eller små etplanshuse uden indlagt vand, varme eller kloakering.

Med erfaring og inspiration fra den danske almene boligmodel, men tilpasset de mongolske bygge- og boligtraditioner udvikler Sweco forslag til økonomisk attraktive boliger til lavindkomst beboere for at løfte deres bo- og levestandard. Boligerne bliver designet så klimavenlige som muligt og med et fokus på at skabe rammer om fællesskaber i og mellem husene.

Projektet i Erdenet inkluder både socio-økonomiske, miljømæssige, finansielle, tekniske og organisatoriske analyser, ligesom Sweco indarbejder vurderinger af fremtidige klimaændringer og behovet for grøn omstilling af byen. På baggrund af forundersøgelserne vil EBRD foreslå, hvordan projekterne kan virkeliggøres.

Sweco har i mange år arbejdet for EBRD på lignende projekter og samarbejder i projekterne med Sweco AB i Sverige, rumænske BDO samt to mongolske firmaer.

Klimasikring i Erdenet

Sweco har tidligere udarbejdet projektforslag til klimasikring og vandforsyning i Erdenet – projekter, som nu detailprojekteres med henblik på implementering i løbet af de næste to år.

Erdenet ligger i en bjergdal, og en del af byen bliver jævnligt oversvømmet pga. de årlige, meget voldsomme regnskyl i højderne ovenfor byen – et fænomen, der forventes at blive værre i takt med klimaforandringerne. Oversvømmelserne har medført mange ødelæggelser, og både mennesker og husdyr er omkommet.

I klimaprojektet opstiller Sweco detaljerede hydrologiske og hydrauliske modeller for afstrømningen fra bjergene og i drænkanalerne, der i øjeblikket er utilstrækkelige eller forkert designet.

Målet er at indbygge forslag til at opstemme vandet i bakkerne og nedbringe afstrømningshastigheden ved at ændre designet og udnytte naturlige åbne arealer og grønne, bevoksede områder til at holde på vandet.

Opgaven er også institutionel, idet Sweco rådgiver myndighederne til at styre dette og andre projekter, ligesom Sweco vejleder de relevante institutioner med henblik på at planlægge, designe og vedligeholde byens klimasikringsforanstaltninger på bedst mulig vis.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.