0 af 0 for ""

Bornholms Strandpark

Rønne

Bornholms Strandpark

Ny strandpark i Rønne skal beskytte kyst og by – og skabe rekreativ værdi

Sweco indgår som teknisk rådgiver med et tværfagligt rådgiverteam, der for Bornholms Regionskommune skal etablere en ny strandpark ved Nørrekås i Rønne. Formålet er at udvikle kyststrækningen til et spændende udflugtsmål, samtidig med at parken sikrer kysten mod erosion.

Lokation
Nørrekås I Rønne
År
Igangværende, forventes afsluttet i 2021
Kunde
Bornholms Regionskommune
Omfang
700 m.
Ydelser
Strandpark, promenade, nedbringning af sedimentation, stenrev
Team
NATOUR og ARKLAND
Billede
Sweco
Verdensmål
11 og 14

Hovedidéen i projektet er en multifunktionel løsningsmodel, der håndterer fire udfordringer på én gang: For det første at nedbringe erosionspresset på stranden og for det andet at håndtere aflejring af sand i lystbådehavnen. Dernæst at undersøge muligheden for at etablere en strandpromenade og et rev, der gavner naturen og øger oplevelsen for de besøgende.

”Projektet har til formål at udvikle denne del af kyststrækningen til et spændende udflugtsmål, samtidig med at strandparken løser flere lokale kystrelaterede problemstillinger”, siger projektleder Anne Sofie von Der Pahlen fra Bornholms Regionskommune.

Naturens egne løsninger

Rådgiverteamet arbejder med naturbaserede (Building with Nature) løsninger ved at tage udgangspunkt i stedsspecifikke kystprocesser og den naturlige dynamik i området. Dette indarbejdes i projektet fx ved at etablere et stenrev, som både understøtter biodiversiteten og fungerer som kystbeskyttelse. På den måde er kystbeskyttelsen ikke et fremmedelement i naturen, men tænkes ind som en integreret del af landskabet. Løsningerne er dynamiske og kan derfor tilpasses klimaforandringerne, samtidig med at projektet understøtter de rekreative værdier.

I løsningen af opgaven trækker kyst- og klimateamet hos Sweco desuden på erfaringer fra sammenlignelige projekter som etablering af strandpark ved Køge Havn og projekter ved Helsingborg og Trelleborg i Sverige.

Bornholms Strandpark

Tværfagligt rådgiverteam

Sweco indgår som teknisk sparringspartner i det tværfaglige rådgiverteam, der bl.a. omfatter NATOUR og ARKLAND og en række andre tværfaglige rådgivere. Sammen med teamet udvikler Sweco en række scenarier, der lægges til grund for en politisk behandling. Efterfølgende udfoldes det valgte scenarie i en helhedsplan, som gennemgår en lokalpolitisk behandling.

Nørrekås i Rønne skal gennem arbejdet udvikles til et særligt kystanlæg, som strækker sig over en 700 m kyststrækning langs Nordre Kystvej. Strækningen kommer til at binde store naturværdier nord og syd for byen sammen. Det endelige materiale vil danne grundlag for det videre arbejde i form af en ansøgning til Kystdirektoratet, fondsansøgninger mv.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.