0 af 0 for ""

Bording Børnehus legeplads

Bording

Bording Daginstitution

Børnenes by i byen

Bordings nye daginstitution er et sted, hvor børn og voksne har en klar fornemmelse af at være en del af både små og store fællesskaber – både internt i huset, men også i forhold til byen og verden udenfor. Bygningen huser en integreret institution med cirka 150 børn fordelt på vuggestue og børnehave.

Bording Børnehus indedørsareal
Bording Børnehus indedørsareal
Lokation
Bording
År
2019
Bygherre
Ikast-Brande Kommune
Ydelser
Arkitektrådgivning | Brugerinvolvering | Dispositionsforslag

”Bordings nye daginstitution er placeret på kanten mellem by og land. Lige dér, hvor landskabet trænger ind imellem bygningerne. Daginstitutionen skal være børnenes egen by i byen – en rigtig børneby. Det har været vores udgangspunkt i designet af både bygningen og omgivelserne.” – Peter Kristiansen, kreativ leder, Undervisning og Fritid

Den nye institution er beliggende på en stor naturgrund i udkanten af Bording, hvor børnene har et stort, fælles udeareal at boltre sig på med bl.a. en udfordrende kørebane i det puklede Bakkebyen, bålpladser og adgang til skoven.

Bygningen er udformet som en række længehuse ved siden af hinanden – alle samlet omkring et fælles, centralt torv. De enkelte længer er indrettet til forskellige børnegrupper – hver med sin egen identitet. Eksempelvis er der en længe til vuggestuen samt længer til børnehavens forskellige aldersgrupper.

”Vores gennemgående fokus har været på det enkelte barn i det store fællesskab med en gennemgående tanke om ”det lille fællesskab i det store” – hver enkelt stue har sit eget univers, og til hver længe hører en udendørs, overdækket terrasse med bænke, hvor børnene på den enkelte stue kan spise.  Hvis børnene ønsker det, kan de vælge det store fællesskab til ved større, fælles borde.” – Peter Kristiansen, kreativ leder, Undervisning og Fritid

Bording Børnehus glasfacade

Fællesrum er bygningens hjerte

Daginstitutionens centrale fællesrum er bygningens hjerte, hvor børn og voksne kan samles om bl.a. bevægelsesaktiviteter, fællessamlinger og kreative aktiviteter. Institutionen rummer også en motoriksal, værksteder, dukkerum, krybberum til middagslur, legehuler samt en række praktiske funktioner som køkken, kontorer og garderober.

I designet af Bording Daginstitution har fokus været på at skabe en velfungerende bygning med fokus på et optimalt flow omkring fx ankomst, toiletter og garderober. Derudover er der designet en afskærmet ankomst til personaleafdelingen og samtalerum, hvor forældre og personale fx kan ankomme til en forældresamtale, uden at bryde unødigt ind i barnets rytme og dag.

Sweco Architects har været med i projektets indledende faser, og har bl.a. været med til at finde den optimale beliggenhed for institutionen. Herefter har vi designet den nye daginstitution på baggrund af en brugerinvolveringsproces og et tæt samarbejde med institutionens ansatte, forældre til institutionens børn samt deltagere fra kommunen.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.