0 af 0 for ""

Bifrost trappe med børn

Herning

Bifrost

Nye faciliteter til elever og lærere på den kreative skole Bifrost

En optimering af skolens indretning, større klasselokaler samt et nyt, multifunktionelt Green House har skabt nye rammer om hverdagen for elever og lærere på skolen Bifrost. De nye faciliteter understøtter skolens kreative pædagogik og vision, og lægger op til møder på tværs af årgange.

Bifrost facade
Bifrost indeareal
Lokation
Herning
År
Realiseret, 2017
Bygherre
Børneskolen Bifrost
Ydelser
Ideoplæg gennem brugerdrevet workshopproces, totalrådgivning og udbud i hovedentreprise, byggeledelse

En gammel trikotagefabrik i Herning har i mere end 30 år dannet rammen om den kreative skole Bifrost. En ét-sporet privatskole, der langt forud for Folkeskolereformen, har arbejdet med værdibaseret læring i fagligkodede læringsrum i stedet for i neutrale basislokaler. Her findes ikke døre og kreativitet er en aktiv del af hverdagen på samme måde som præsentationer for klassen, trinnet eller hele skolen. Her har Sweco Architects – i tæt samarbejde med skolens lærere, ledelse og bestyrelse – gennemført en tilbygning til skolen samt en modernisering af skolens eksisterende rammer.

Visionen for projektet har været at skabe en skole, som i højere grad understøtter skolens pædagogiske læringsgrundlag, hvor bl.a. faglighed, kreativitet og kommunikation er vigtige parametre – herunder at skabe bedre miljøer for læring, flere opholdssteder og mere kontakt på tværs af skolens årgange.

Bifrost indeareal

Bedre flow og optimering af klasselokaler

”Et af projektets vigtigste fokuspunkter har været at optimere de eksisterende arealer og skabe mere funktionelle og rumlige klasselokaler, så der kommer mere fokus på det tværfaglige samarbejde og skolens ”åbent-miljø-pædagogik”. Derudover er der arbejdet med at skabe et bedre flow og en mere logisk opdeling af skolen.”
– Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid

Skolens eksisterende klasselokaler er omdisponeret og optimeret på flere parametre. De nye, større klasselokaler er nu mere regulære og grupperet i hhv. det mindste, det mellemste og det ældste trin. Lokalerne kan lægges sammen to-og-to ved brug af foldevægge, så trinnene kan samles. Målet har været at skabe lokaler med en fleksibel indretning, som kan danne rammen om skolens tre pædagogiske læringsrum – atelieret, laboratoriet og skrivestuen.

Klasselokalerne er placeret side om side med de mindste årgange i den ene ende, og de ældste i den modsatte ende af bygningen. Lokalerne er fortsat uden døre, og er i åben forbindelse med fællesarealerne, der er indrettet med sofanicher til ro, fordybelse og møder på tværs af årgange. Nicherne fungerer samtidig som små udstillingsvinduer til elevernes arbejde, og på skolens nye ”speakers corner” er der plads til præsentationer for trinnet, mens der i lokalerne er mobile oplægstrapper til hele klassen.

 

Bifrost trappe med børn
Bifrost indeareal med grøn sofa

Green House – en multifunktionel samlingsplads

Som et led i omdannelsen af Bifrost er skolens indgang flyttet, og i ankomstarealet er der etableret en stor, fælles landingsplads, hvor man mødes på tværs af klassetrin – her er der også plads til at være kreativ med store armbevægelser. Ved indgangen er der etableret en stor fælles garderobe, hvor eleverne kan stille deres sko, og fortsætte ind i skolens skofrie arealer. Fra ankomstarealet kan man sive ind i de nye fællesområder, hvor skolens SFO har base, og videre til det centrale Green House.

Green House er udformet som et trappelandskab, der naturligt optager niveauspringet mellem skolen og multisalen. Facader med store glaspartier lader dagslyset præge rummet, og bygningens markante limtræskonstruktioner er konstrueret med indbyggede siddenicher og biblioteksreoler. Skolen selv kalder Green House for et ”læringseksperimentarium”, hvor anvendelsen ikke er givet på forhånd, men hvor der er plads til at afprøve børn og voksnes fantasi og til at eksperimentere og teste forskellige læringsmetoder.

”Green House er – udover at være en ny, tørskoet forbindelse til multisalen – skolens nye samlingsplads som indbyder til ophold i alle tænkelige sammenhænge. Green House er, på en og samme tid, bibliotek, læringscenter, amfiteater, oplægs- og præsentationsrum, bevægelsestrappe, væksthus og frirum. Her er plads til fællesskaber for hele skolen, for trinnet eller klassen.” fortæller Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.