0 af 0 for ""

Bellahøj Skole trappe med elever

København

Bellahøj Skole

Ny bygning og ombygning af eksisterende bevaringsværdig skole

Læringsmiljøet skal bringes ind i fremtiden – både pædagogisk og bygningsfysisk. Et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed mellem æstetisk og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

Beliggenhed
København
År
2015-
Bygherre
Københavns Kommune, ByK
Areal
Renovering: 7.500 m² / nybyg: 2.000 m²
Anlægssum
179 mio. kr
Rolle
Arkitekt og totalrådgiver
Ydelser
Program, brugerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse
Samarbejdspartnere
NCC | Niras | EFFEKT | Kragh og Berglund Landskab
Bellahøj Skole siddeniche
Bellahøj Skole materialedetalje
Bellahøj Skole gangareal

Nutidige læringsrum

Bellahøj Skole ombygges, og kapaciteten udvides med ét spor og 112 fritidspladser. Det er to hver for sig udfordrende opgaver i betragtning af, at skolen er bevaringsværdig i klasse 2 – og i øvrigt skal være i fuld drift i hele projekterings- og udførelsesperioden.

Under ombygningen arbejder vi både med bygningsfysisk genopretning og en modernisering, så skolen kan leve op til nutidens og fremtidens pædagogiske metodik. Der skal være plads og rum for undervisningsdifferentiering, inklusion og læring gennem fysisk aktivitet. Her er det særligt vigtigt at indarbejde synergier og se muligheder i en eksisterende ramme af en arkitektonisk meget fin skole.

1 Eksisterende forhold
Bellahøj Skole Diagram A
2 Manglende åbenhed
Bellahøj Skole Diagram B
3 Mange m2 på en lille grund
Bellahøj Skole Diagram C
4 Stablet til en ny bygning
Bellahøj Skole Diagram A
5 Facade
Bellahøj Skole Diagram E
6 Idrætsdata
Bellahøj Skole Diagram F
7 Udviklingszoner
Bellahøj Skole Diagram G
8 Den nye Bellahøj Skole
Bellahøj Skole Diagram H
White box

2 Manglende åbenhed
Der er kun én ankomst. Der mangler relation til udearealer. Manglende zoneopdeling.

3 Mange m2 på en lille grund
Gymnastiksal og fællesarealer, Basislokaler, Toiletter, depoter og gangareal

4 Stablet til en ny bygning
Den nye udskolingsbygning er stablet og placeret således, at skolegården fremstår mere sammenhængende.

5 Facade
Facade med en materialitet, der giver noget tilbage til skolegården. Vinduer med et motiv, der underbygger leg og læring.

6 Idrætsdata
Det nye greb – Idrætsdeltaet – giver mulighed for flere ankomster, som skaber tryghed og identitet på skolen og i området. Idrætsdeltaet binder den nye udskolingsbygning sammen med resten af skolen.

7 Udviklingszoner
Forskellige udviklingszoner giver mulighed for opdeling af leg for mindre og større børn.

Bellahøj Skole ny bygning
Bellahøj Skole Diagrammer A
Bellahøj Skole Diagrammer B
Bellahøj Skole Diagrammer C
Bellahøj Skole Diagrammer D
White box
White box

Brugerdrevet udviklingsproces

Vi arbejder visionært og kreativt med materialiteter og overgange, der i et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed i æstetisk og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

Med udgangspunkt i Københavns Kommunes manual for brugerinddragelse i skolebyggerier gennemfører vi en brugerdrevet udviklingsproces, hvor vi nøje afdækker skolens nuværende kvaliteter og styrker, samtidig med at vi får kendskab til udfordringer og barrierer for en velfungerende pædagogisk hverdag.

Vi indhenter brugergruppernes input til visioner og ønsker for det fremtidige skoleliv, og vi afprøver systematisk løsningsforslag i relevante brugerfora. På den basis får vi et solidt kendskab til skolens hverdag og behov som afsæt for en meningsfuld formgivning af den omfattende udvidelse af såvel lærings- som fritidsfaciliteter.

Bellahøj Skole gymnastiksal
Bellahøj Skole vinduesdetalje
Bellahøj Skole arbejdsstation
Bellahøj Skole klasselokale

Et distinkt formsprog skaber sammenhæng og helhed mellem
æstetik og funktionaliteter i skolens bygningsmasse.

Bellahøj Skole trappedetalje
Bellahøj Skole arbejdsstation
Bellahøj Skole siddeniche
Bellahøj Skolebibliotek
Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.