0 af 0 for ""

Bella Center Copenhagen

København

Bella Center Copenhagen

Hos Sweco, det tidligere OJ Rådgivende Ingeniører, har stået for teknisk rådgivning og bistand på alle ingeniørydelser i forbindelse med udbygningen af Bella Center Copenhagen med Nordeuropas største kongreshal.

Herunder bl.a. projektering af anlægs- og konstruktionsarbejder, fagtilsyn og arbejdet med at sætte fokus på bæredygtighed i byggeriet.

Bygherre
BCHG Properties
Arkitekt
COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entrepriseform
Delt rådgivning
Størrelse
14.000 m2
Udført
2019-2021
Ydelser
Projektering af anlægsarbejde, konstruktioner, el-installationer og VVS- og ventilation, Rådgivning om Bæredygtighed i byggeriet og Fagtilsyn
Bella Center Copenhagen
Bella Center Copenhagen

7.000 siddende gæster er der plads til i den nye hal, der som midtpunkt for en helt ny bydel styrker Københavns position som attraktiv kongresdestination.

Projektet er blåstemplet af Københavns Kommune, der efter Bella Centrets ønske om at udvide godkendte en ny lokalplan for Bellakvarteret. Dermed blev Bella Center Copenhagen ikke blot udvidet og moderniseret – bygningen er også blevet midtpunkt for en unik bydel, der med sine mere end 2.000 private boliger og ca. 130.000 m2 erhverv skaber et gensidigt værdifuldt miljø for både kongresdeltagere og københavnere.

En opgradering på 14.000 m2

I alt blev Bella Centret opgraderet med 14.000 kvm. nye faciliteter, hvoraf halvdelen gik til den nye hal, som erstattede den gamle Hal H.

Den nye kongreshal kan opdeles i fem mindre haller og imødekommer derfor flere forskellige typer arrangementer end tidligere – heriblandt koncerter, som kan nyde godt af rummets akustiske formåen. De resterende kvadratmeter er øremærket til ankomstarealer med indskudt balkon, toiletfaciliteter, anretterkøkken samt udsivningsarealer med mere.

Med udvidelsen fik Bella Center Copenhagen attraktive rammer for såvel kongresser, messer og koncerter.

Bella Center Copenhagen
Bella Center Copenhagen
Bella Center Copenhagen

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed i byggeriet har været et omdrejningspunkt igennem hele designprocessen af den nye kongreshal til Bella Center Copenhagen.

I de tidligere faser blev emnet håndteret konceptuelt med input fra mange aktører. Senere blev der valgt en mere struktureret tilgang, og det blev besluttet at projektets bæredygtighedsniveau skulle kvalificeres. Her blev vores bæredygtighedskonsulenter tilknyttet og der blev samlet op på de mange gode tiltag samt udarbejdet en omfattende bæredygtighedsplan for projektet. Planen viste potentiale til opnåelse af et DGNB-guld certifikat, hvilket sidenhen blev projektets bæredygtige ambition, der også blev indfriet med certificeringen til DGNB-Guld.

Resultatet er en udvidelse med et bredt bæredygtighedsfokus, hvor særligt fleksibilitet og sikkerhed var hovedemner i et byggeri, som skal kunne tilpasse sig varierende arrangementer, menneskemængder og behov.

Bella Center Copenhagen