0 af 0 for ""

Axel Tower under opførelse 3

København

Axel Towers

DGNB Guld-certificering, commissioning og udvidet bygherretilsyn

I forbindelse med opførelsen af nyt hovedsæde for advokatfirmaet Gorrissen Federspiel ønskede bygherre, ATP-ejendomme, at kombinere en DGNB-certificering med et commissioning-forløb og et udvidet bygherretilsyn for at sikre et højt kvalitetsniveau.

På Axeltorv 2 i København ligger den ikoniske bygning, Axel Towers, der består af i alt fem tårne med varierende højde fra 28 til 61 meter i 15. sals højde. Det samlede areal udgør 40.200 m² fordelt med 23.000 m² over jord og 17.200 m² kælder – sidstnævnte er fem etager dyb og indeholder et parkeringsanlæg. Hovedparten af arealet fungerer som domicil for Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, mens det resterende areal anvendes som kontor, retail og leisure.

Axel Tower under opførelse 2
Axel Towers
Lokation
København
År
2017
Bygherre
ATP Ejendomme
Kunde
Ejendomsselskabet Axeltorv 2 P/S I ATP Ejendomme
Areal
40.200 m2
Ydelser
Commissioning, DGNB-certificering
Samarbejdspartner
Züblin, Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Optimeret driftssituation

Swecos rådgivning omfatter commissioning, og projektets hovedfokus har bl.a. været at sikre de tekniske installationers sammenhænge og en kommende optimeret driftssituation på tværs af projektets forskellige aktører. Swecos rolle i byggeriet handlede i høj grad om at sikre kvalitet i byggeriet med baggrund i byggeprogrammets krav. Byggeprogrammets krav blev formuleret således, at de var målbare og verificerbare og dermed lette at følge igennem hele byggeperioden.

Swecos opgave bestod ligeledes i at bidrage til struktur på processens forudsætninger og vurdere de tekniske installationer, ventilationer, automatik og brandtekniske installationer.

Der er udført en DGNB-certificering i kombination med dette, således aktiviteter i DGNB, som også skal udføres i forbindelse med commissioning og bygherretilsyn, blev slået sammen. I forbindelse med commissioning-opgaven leverede Sweco ydelser i henhold til granskning af projektmateriale, sparring af testparadigmer, mødedeltagelse i forbindelse med tilsyn og aktiviteter og observering af tests og granskning af testresultater, samt sikre drift og vedligeholdelses materiale ved aflevering.

Løsninger der lever op til bygherres krav

Commissioning-arbejdet blev forankret direkte under bygherre som bygherrerådgivning, og processen skulle sikre, at de anvendte løsninger levede op til bygherres krav, eller at bygherre blev orienteret omkring stade ved aflevering. Dette sikrede et højt kvalitetsniveau og en fornuftig sikkerhed omkring en afleveringsforretning.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.