0 af 0 for ""

Afspæring ved Amalienborg Slotsplads

København

Amalienborg Slotsplads

Perimetersikring af Amalienborg Slotsplads

På baggrund af sikkerhedsanbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste som følge af en vurdering af forhøjet terrorrisiko, ønskede Slots- og Kulturstyrelsen at etablere en perimetersikring omkring Amalienborg Slotsplads og det samlede bygningskompleks indenfor Amalienborg-kvadratet.

Projektets ide, udformning og funktionalitet blev afstemt med områdets beboere og interessenter via forelæggelse for HM Dronningen og HKH Kronprinsen, Hoffet, Adjudantstaben, Den Kgl. Livgarde, Den Kgl. Staldetat, Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab. Samtidig med det egentlige sikringsprojekt var der også ønske om at få foretaget en revurdering af adgangsvejenes fysiske udformning og tilstand samt områdets skiltning.

Lokation
København
Kunde
GBH
Samarbejdspartner
Rambøll
Arkitekt
LYTT Architecture
Anlægssum
16 mio.
Areal
2.300 M2
Status
Realiseret, 2020
Billeder
LYTT Architects
Amalienborg Slotsplads by night

Stålpullerter med bronzeoverflade

Perimetersikringen foreslås placeret i adgangsvejene i Amalienborg-kvadratets periferi. Som sikringselement foreslås stålpullerter med bronze-overflade, hhv. fast monterede og hydrauliske sænkbare pullerter i indkørslerne.

I adgangsvejene fra Frederiksgade vest og Amaliegade nord og syd etableres 2 stk. hydrauliske pullerter og ved adgangsvej fra Frederiksgade øst ved Toldbodgade etableres 1 stk. Placeringen er ud fra æstetiske overvejelser valgt således, at Amalienborg-kvadratet understreges i gadebilledet. Pullertanlæggene forholder sig ensartet i facadebilledet til placeringer ud for sidebygningernes pilastre.

Den foreslåede placering af pullertanlæggene medfører, at kun køretøjer med Kongehusets medlemmer og andre beboere samt køretøjer i forbindelse med hoffets, Slots- og Kulturstyrelsens og Københavns Kommunes aktiviteter skal gives adgang til pladsen. Adgang gennem pullertanlæggene styres hhv. automatisk via transpondere svarende til ”brobizz”-teknologien og nummerpladegenkendelse og ved opkald til Slots- og Kulturstyrelsens døgnbemandede Vagtstue 7 på Amalienborg, hvorfra vagtpersonalet kan betjene pullertanlæggene.

Vil du vide mere om vores projekter?
Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.