0 af 0 for ""

Affaldsindsamling

Albertslund Kommune

Digital affaldsindsamling

Affaldsindsamling med IoT-sensorer reducerer tømning med 70%

I tæt samarbejde med Albertslund Kommune, Ressourceindsamling A/S, IoT Sensors og DOLL Living Lab testede Sweco gennem et halvt år effekten af 250 kommunale affaldscontainere udstyret med smarte sensorer.

Formålet var at dokumentere, hvordan sensorerne kan bidrage til at løfte kvaliteten og effektiviteten af affaldsindsamlingen.

Lokation
Albertslund Kommune
År
2021
Rolle
Waste management IoT-løsning (DriftWeb, RenoWeb og IoT hub)
Samarbejdspartnere
Albertslund Kommune, DOLL Living Lab (Gate 21, We Build Denmark), Ressourceindsamling A/S samt IoT Sensors ApS.
Bæredygtighed
Verdensmål 9, 11 og 12

250 sensorer placeret på undersiden af containerlåg målte vha. infrarødt lys fyldningsgraden i containerne og sendte besked til kommunens driftssystem, RenoWeb og på et dashboard kunne driftsfolkene løbende følge med i, hvor fyldte containerne var. I testen, som varede fra januar 2020 til juli 2021, har teknologien reduceret Albertslund Kommunes tømninger af affaldscontainere med 70 procent og afværget overfyldte beholdere med 70 procent.

Sådan forløb testen

I testen indsamlede Ressourceindsamling genbrugsfraktioner ved kommunens institutioner, og cirka 50 kommunale adresser deltog i forsøget. De 250 sensorer sendte data om fyldningen af containerne hver 6. time og holdt dermed øje med niveauet af glas, plast, metal og papir i hver container. I en sammenligning med de normale, tømningsrutiner i kommunen, har sensorløsningen reduceret antallet af tømninger med gennemsnitligt 70 procent om måneden.

I projektet har Sweco været systemintegrator og leverandør af fagsystemerne RenoWeb, som letter sagsbehandlingen i kommunen, RenoTrack, til brug for renovatøren samt IoT Hub, der modtager data fra Swecos eller 3. parts sensorer i affaldscontainerne.

”Vi bidraget med at kortlægge, projektere og udføre forsøget i Albertslund, og vi er meget tilfredse med de resultater, der er skabt med datadrevet affaldshåndtering,” siger Anders Krøjmand Humle, Produktchef og Teamleder, Waste Management hos Sweco Danmark A/S.

Tilfredshed hos institutioner

”Siden sensorerne blev sat i drift, har der hverken været overfyldte containere eller tømninger af halvtomme containere, som jo er spild af ressourcer. Det er blevet nemmere for os, og det er også godt for miljøet,” fortæller Bettina Taulan Nielsen, leder i Børnehuset Stensmose i Albertslund.

Birte Kvamm, miljømedarbejder hos Albertslund Kommune fortæller, at tilfredsheden er generel:

”Vi oplever, at institutionerne har fået en bedre service. De er mere tilfredse og mere motiverede til at sortere, og det er godt for genanvendelsen. ” Hun tilføjer, at kommunen forventer en højere grad af sortering, når institutionerne ikke oplever overfyldte beholdere.

Større fleksibilitet og færre omkostninger

Ressourceindsamling A/S har i testperioden løst opgaven mere fleksibelt til samme eller færre driftsomkostninger.

”Tidligere kørte vi en fast, planlagt rute. Med sensorerne har vi kørt efter behovet og dermed mere målrettet. Vi har undgået at tømme beholdere, som kun er kvarte eller halvt fyldte. Vores dieselbiler kører dermed ikke mere end højst nødvendigt, og vi generer borgerne mindst muligt,” siger Kim Wagner, direktør i Ressourceindsamling A/S.

Indsamling af affald baseret på det reelle behov indebærer færre tømninger og dermed også klare miljøgevinster i form af f.eks. reduceret partikelforurening med færre start/stop af tunge skraldebiler samt mindre støj og forstyrrelser i byrummet.

En fuldt implementeret dynamisk ruteplanlægning vil give den kommunale fagmedarbejder en smidigere administration af affaldsservicen i forhold til borgeren og i kontraktforhold med renovatøren.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.