Ansvar

Åbenhed og ansvarsfølelse er en forudsætning for fortsat fremgang i en decentraliseret virksomhed, som er vokset hurtigere end de fleste.

SWECOS FORRETNINGSETISKE RAMMER

Det skal være nemt at gøre forretninger med Sweco. Hos os er der ikke en lille gruppe chefer, som har alle de vigtige kundekontakter. I det daglige møde med kunden er det i stedet vores 17.500 medarbejdere, som hver især tager et stort ansvar for deres specifikke opgaver.

Det giver stor fleksibilitet, men stiller også store krav til vores arbejdsprocesser.

Procedurer for ansvarlig forretningspraksis
Al forretning i Sweco skal foregå efter gældende love og regler og skal på samme måde følge Swecos interne politikker og retningslinjer. Alle medarbejdere har pligt til at kende og følge disse politikker og retningslinjer.

Forretningsetik gennemsyrer hele Swecos virksomhed. Det er et fast punkt på koncernledelsens møder, og CSR-risici rapporteres kvartalsvis til Swecos bestyrelse.

Et forretningsetisk kompas for rådgivernes hverdag
Forretningsetik hænger sammen med, hvordan vi gør forretning, hvordan vi opfører os over for hinanden, hvordan vi håndterer organisationens ressourcer, og hvordan vi handler over for omverdenen. Et tydeligt forretningsetisk kompas er en forudsætning for, at Sweco kan udføre sine opgaver. Alle Swecos medarbejdere gennemgår en uddannelse i forretningsetik.

Dokumenter vedrørende Swecos etiske rammer findes på hjemmesiden under afsnittet For partners.