Ansvar

Åbenhed og ansvarsfølelse er en forudsætning for fortsat fremgang i en decentraliseret virksomhed, som er vokset hurtigere end de fleste.

SWECOS FORRETNINGSETISKE RAMMER

Det skal være nemt at gøre forretninger med Sweco. Hos os er der ikke en lille gruppe chefer, som har alle de vigtige kundekontakter. I det daglige møde med kunden er det i stedet vores 15.000 medarbejdere, som hver især tager et stort ansvar for deres specifikke opgaver.

Det giver stor fleksibilitet, men stiller også store krav til vores arbejdsprocesser.

Procedurer for ansvarlig forretningspraksis
Al forretning i Sweco skal foregå efter gældende love og regler og skal på samme måde følge Swecos interne politikker og retningslinjer. Alle medarbejdere har pligt til at kende og følge disse politikker og retningslinjer.

Forretningsetik gennemsyrer hele Swecos virksomhed. Det er et fast punkt på koncernledelsens møder, og CSR-risici rapporteres kvartalsvis til Swecos bestyrelse.

Et forretningsetisk kompas for rådgivernes hverdag
Forretningsetik hænger sammen med, hvordan vi gør forretning, hvordan vi opfører os over for hinanden, hvordan vi håndterer organisationens ressourcer, og hvordan vi handler over for omverdenen. Et tydeligt forretningsetisk kompas er en forudsætning for, at Sweco kan udføre sine opgaver. Alle Swecos medarbejdere gennemgår en uddannelse i forretningsetik.

Dokumenter vedrørende Swecos etiske rammer findes på hjemmesiden under afsnittet For partners.

Cookie- og privatlivspolitik

Websitet anvender cookies, der hjælper med at indsamle oplysninger om besøgende på sweco.dk. Sweco bruger oplysningerne til at forstå, hvordan besøgende bruger websitet og til at kunne foretage nødvendige forbedringer. De cookies, som bruges, er ikke personlige data. Hvis du ikke vil acceptere Swecos cookiepolitik, kan du deaktivere den i din browser. Du vil dermed kunne besøge Swecos website uden at dit besøg bliver overvåget.