Viden og Inspiration

Her kan du finde inspirerende ekspertviden fra Swecos ingeniører og arkitekter og læse historier om vores egne projekter samt om aktuelle og spændende cases fra hele verden.

Sweco har sammen med Ørsted skabt et fossilfrit kraftværk

Omstillingen af Skærbækværket fra naturgas til flisfyring er et af største kraftværksprojekter i Danmarks historie. Størrelsen alene slår ikke rekord, men det gør CO2-besparelsen, som er en af de største nogensinde i Danmark. Bliv klogere på projektet, som har budt på komplekse løsninger og internationalt samarbejde

Læs mere

Nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med klima- og kystbeskyttelse

De danske kyster er under pres fra stigende vandstand, hyppigere storme og øget udnyttelse af områderne tæt ved kysten til eksempelvis beboelse. Det har resulteret i et øget fokus på at beskytte de danske kyster mod erosion og højvande – både hos privatpersoner, kommuner og på statsniveau. Dette fokus er kun blevet forøget med de nye regler, som har flyttet ansvaret for kystbeskyttelse fra stat til kommune. Sweco har udarbejdet et nyt værktøj, der kan understøtte kommunernes arbejde med klima- og kystbeskyttelse.

Læs mere

Støjminimerende løsninger er vigtige for danskernes sundhed

Støj er en del af byens liv, men støj kan også have negative helbredsmæssige effekter. Derfor er det vigtigt at tænke støjen ind i byplanlægning og sikre dels, at trafikken i fremtiden i højere grad kommer væk fra bymidten, og at der er adgang til rolige områder i byen, som kan være det nødvendige afbræk fra både støj og travlhed. Sådan lyder to af hovedkonklusionerne fra den seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

724.000 danske boliger er støjbelastet – bliv klogere på problemstillingen

I Europa lever 100 millioner mennesker i områder, hvor støjniveauet overstiger den anbefalede grænse på 55 decibel, som er fastsat af World Health Organization (WHO). Og i Danmark har Miljøstyrelsen kortlagt, at 724.000 danske boliger er belastet af vejstøj. Støjgenerne er en central udfordring, da de kan føre til søvnforstyrrelser, hjertekarsygdomme og for tidlig død. Læs med, når Swecos støjekspert Kenneth Lillelund forklarer, hvordan man arbejder med at minimere støjgenerne.

Læs mere

Nu skyller 110 toiletter ud med saltvand i stedet for drikkevand

Hvorfor skylle rent vand ud i toilettet? Det spørgsmål stillede vandforsyningen HOFOR, hvilket har ført til, at 250 beboere i Nordhavnen i København nu har fået saltvandskyl i deres toiletter – en besparelse på 1,5 millioner liter rent drikkevand om året. Sweco har bistået HOFOR med at vurdere økonomien i projektet.

Læs mere

Hvad er hurtigst på tværs af København – bil, cykel eller offentlig transport?

Københavnernes hovedargument for at tage cyklen er, at de mener, den er hurtigst. Men er det nu også sådan, det forholder sig i virkeligheden? Det har Sweco sat sig for at teste. Derfor blev CEO Dariush Rezai og divisionsdirektørerne, Jørgen Thomsen og Claus Michael Andersen sendt af sted på tværs af København i mandagens myldretrafik; en i bil, en på cykel og en med offentlig transport. Læs med og find ud af, hvem der kom først i mål.

Læs mere

Hvad er det, vi kan med cyklisme i Danmark?

I Danmark er der 0,8 cykel per indbygger, og i København foregår 29 pct. af transporten på cyklen, hvor de kan brede turen ud på i alt 416 kilometers cykelsti. Sådan lyder nogle af tallene fra Swecos seneste Urban Insight, som handler om bløde trafikanter, hvor Danmark flere gange bliver nævnt. Gruppeleder Noreen Din sætter lidt ord på, hvad der har skabt den danske førerposition.

Læs mere

Den nye Kolding Bypark bliver i sandhed borgernes byrum

Kolding Bypark står foran en større forvandling, når der laves et nyt regnvandsbassin i parken, som skal være med til at klimasikre Kolding By. Samtidig skal det være med til at gøre parken endnu mere levende og naturskøn; her er det borgerne, som i høj grad har haft indflydelse på parkens nye identitet.

Læs mere

El, gas eller brint – der er mange veje væk fra de fossile brændstoffer

Den danske transportsektor udvikler sig i en grønnere retning, og flere kommuner får afdækket mulighederne for både el- og gasbilisme. Der er dog fortsat nogle barriere, der bremser brugen af de grønne alternativer - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Læs mere

Biogas sætter fart under den grønne danske trafik

Hvad skal erstatte de forurenende fossile brændstoffer som benzin og diesel i fremtidens bæredygtige samfund? Det er et af de spørgsmål den seneste af Swecos Urban Insight rapporter stiller skarpt på. I Danmark er et af de alternative brændstoffer, der arbejdes med, biogassen, som er med til at sikre CO2-neutrale transportmuligheder.

Læs mere

Busfremkommelighed kan sikre en god rejseoplevelse

Forskellige faktorer i forhold til transport kan have stor betydning i folks hverdag – særligt den offentlige transport skal være stabil for passagerer, der eksempelvis pendler til og fra arbejder. Og hvad stabilitet i den offentlige transport betyder, og hvilke andre faktorer, der påvirker den daglige transport, både positivt og negativt, er på dagsordenen i Swecos seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

Trafikknudepunkter er afhængige af god cykelparkering

Nærliggende og velforbundet cykelparkering er et afgørende kriterie for, at de store trafikknudepunkter lever op til de rejsendes behov. Desuden skal det være nemt at skifte mellem transportmidlerne. Det er nemlig det, der er afgørende for, hvor godt forbundet byen er, hvilket der stilles skarpt på i Swecos seneste Urban Insight rapport.

Læs mere

En god cykelrute kan betyde et farvel til bilen

Cykelstien skal være tryg og en oplevelse at køre på, for at cyklen bliver et attraktivt transportmiddel. I Odense har man i mange år arbejdet på at skabe Cyklisternes By med et trygt og oplevelsesrigt cykelnet. Dette falder i tråd med den seneste Urban Insight rapport, der netop fremhæver, at byers transportsystemer kan indrettes forskelligt, men fortsat give samme adgangsmuligheder for indbyggerne.

Læs mere

Bro og klimasikring giver plads til leg

Vandledningsruten i Gladsaxe er et projekt, som eksemplificerer, hvordan en bro, et stisystem og et klimaprojekt kan nytænkes, og hvordan nogle nødvendige tiltag kan gøres værdiskabende for indbyggere og bylivet. En tankegang, der også fremhæves i den seneste Urban Insight rapport fra Sweco som værende nødvendig i designet af fremtidens byer og samfund.

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade skaber fornyet sammenhæng

Thomas B. Thriges Gade-projektet i Odense er indbegrebet af et projekt, der skaber fornyet sammenhæng og tilgængelighed i byen med plads til alle trafikanter, så indbyggerne får endnu mere glæde af området.

Læs mere

Nordhavn sti- og cykeltunnel er både tryg og indbydende

I 2016 blev den nye sti- og cykeltunnel under Nordhavn Station færdig. I udformningen har der været fokus på at designe en tunnel, der føles både tryg og indbydende. Det er værdiskabende projekter som dette, hvor broer og tunneller skaber bedre vilkår i byen, som er på dagsordenen i Swecos nye Urban Insight rapport.

Læs mere

Cykel, bus eller bil? Både mobilitet og vaner skal tænkes ind

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at danskerne foretrækker bilen. Nicolai Rimme, en af Swecos eksperter indenfor trafik og veje, fortæller om tallene og arbejdet med at gøre cyklen, bussen eller toget mere attraktivt.

Læs mere

Nye forståelser af broer og tunneller

Urban Insight: Nye forståelser af broer og tunnellerSwecos nye Urban Insight rapport tager fat i de potentialer, der ligger i at udnytte eksisterende områder omkring broer og tunneller samt nye broer og tunneller til at reducere barrierer i byen og øge indbyggernes livskvalitet ved eksempelvis at give området ny funktion eller forskønne det.

Læs mere

Cookie- og privatlivspolitik

Websitet anvender cookies, der hjælper med at indsamle oplysninger om besøgende på sweco.dk. Sweco bruger oplysningerne til at forstå, hvordan besøgende bruger websitet og til at kunne foretage nødvendige forbedringer. De cookies, som bruges, er ikke personlige data. Hvis du ikke vil acceptere Swecos cookiepolitik, kan du deaktivere den i din browser. Du vil dermed kunne besøge Swecos website uden at dit besøg bliver overvåget.