0 af 0 for ""

Kristine Ohrt

  1. April 2023

Sådan bliver EU’s taksonomi en konkurrencefordel for entreprenører

Byggerier, der er miljømæssigt bæredygtige ifølge EU’s taksonomikræver en høj grad af tværfagligt samarbejde hele vejen ned i værdikæden. Entreprenørerne sidder med et stort ansvar for, at det hele fungerer i praksis. Her er tre gode råd til at gøre taksonomien til en konkurrencefordel for dig som entreprenør.

Den seneste klimarapport fra IPCC er endnu en advarsel om, at det haster med at få nedbragt den globale CO2-udledning. I det lys er EU-taksonomien sat i værk som et klassifikationssystem for miljømæssige bæredygtige aktiviteter, som stiller krav om rapportering fra de største virksomheder. Taksonomien er udtænkt i Bruxelles og skal nu implementeres i praksis på byggepladsen.

”Som arkitekt- og ingeniørrådgiver hjælper vi bygherrer med at forstå screeningskriterierne og det tekniske grundlag for planlægning og implementering. Det er vigtigt at pointere, at det at leve op til EU-taksonomien kommer til at kræve tværfagligt samarbejde. Taksonomien er, i sin essens, et rapporteringsværktøj baseret på tekniske kriterier, så der er behov for, at vi supplerer hinanden fra forskellige fagområder for at kunne lykkes,” siger Kristine Ohrt, teamleder for Strategi & Bæredygtighed i Sweco.

Hun påpeger, at taksonomien er tænkt som et redskab, hvor man går efter pengene. Pengestrømmene skal gøres grønne, og det lægger forpligtelser på de store investorer som f.eks. pensionskasser. De sender forpligtelserne videre i værdikæden, hvor de lander på entreprenørens bord, som dermed får et kæmpestort ansvar.

På den baggrund fremhæver Kristine Ohrt tre gode råd til, hvordan taksonomien bliver en konkurrencefordel for entreprenøren.

Indtænk taksonomien i projektet – allerede i tilbudsfasen

”For det første er taksonomien for entreprenørerne ikke bare en udfordring, men en oplagt mulighed for at skille sig ud allerede i tilbudsfasen. Det kræver bare, at man sætter sig grundigt ind i tingene og aktivt demonstrerer, at man fra starten har forstået taksonomien og indtænker det i projektet,” siger teamlederen.

“For entreprenørerne er taksonomien jo ikke bare en udfordring, men en oplagt mulighed for at skille sig ud allerede i tilbudsfasen.”

 

Kristine Ohrt, teamleder for Strategi & Bæredygtighed i Sweco.

Omsæt taksonomien til handling på byggepladsen

For det andet, pointerer Kristine – kan taksonomien blive en konkurrencefordel for entreprenørerne, hvis de formår at omsætte forståelsen af taksonomien til konkret handling i de forskellige aftaler, der indgås, f.eks.: indkøb, der foretages af produkter og materialer eller tiltag ude på byggepladsen m.v.:

”Det kan f.eks. være, at man fra starten vælger miljøvenlige toiletter og giver mulighed for yderligere tilvalg. Det kan være tiltag på byggepladsen, som sikrer rent praktisk, at alle på byggepladsen forstår og ved, hvordan man håndterer, at mindst 70 pct. af ikke-farligt affald skal sorteres til genbrug. Det er vigtigt i den fase, at man formår at ændre folks adfærd og vaner på byggepladsen, så det lever op til taksonomiens krav.”

Indarbejd taksonomien i egne arbejdsprocesser

For det tredje er det vigtigt for entreprenøren, at taksonomien bliver forankret i egen organisation og egne processer. Her spiller håndteringen af data en afgørende rolle.

”Data er jo en kæmpestor del af et mere bæredygtigt byggeri, for det hele skal kunne dokumenteres. Hvis entreprenøren formår at få taksonomien og hele tankegangen bag indarbejdet i sine arbejdsprocesser, så det bare er en del af arbejdsmetoden frem for et ekstra arbejdslag, så hjælper man jo både sig selv og bygherren. Her er det vigtigt for entreprenøren at få indtænkt en effektiv dataindsamling, så det bliver lettere at rapportere – både for sig selv, men også for bygherre. Det er desuden en oplagt måde at optimere egne processer og arbejdsgange på,” siger Kristine Ohrt.

Hun tilføjer, at der er stor interesse fra ejendomsinvestorer i at lave grønne projekter, der rækker længere ud end de eksisterende krav. Det understreger blot behovet for entreprenørerne til at få indarbejdet taksonomien som en naturlig del af arbejdet, så man står med det bedste udgangspunkt for at blive valgt til projekterne.