0 af 0 for ""

  1. Juni 2024

Genopbygningen af Børsen kan blive en ’showcase’ for en mere bæredygtig byggeteknik

Ved at inddrage historiske teknikker og materialer kan genopbygningen af den brandskadede Børsen skabe et udstillingsvindue for fremtidens bæredygtige byggeri, mener Bjørn Mogensen, arkitekt og markedschef hos Sweco Architects.

Danmark har en unik mulighed for at fremme mere bæredygtig og respektfuld transformation og genopbygning af sin bygningsmasse. Den tragiske brand i Børsen den 16. april 2024, der ødelagde store dele af den historiske bygning i København, har sat yderligere fokus på behovet for at finde effektive og bæredygtige løsninger til transformation af eksisterende og historiske bygninger. Ifølge Bjørn Mogensen, arkitekt, kreativ leder og markedschef hos Sweco Architects, er der flere centrale barrierer, men også løsninger, som bør overvejes for at fremme denne udvikling.

Eksisterende lovgivning står i vejen for transformation

En af de største udfordringer for at skalere transformationen af bygningsmassen i Danmark er de eksisterende lov-givningskrav. Bjørn Mogensen forklarer: ”Lovgivningen er hovedsageligt designet til nybyggeri, hvilket gør det dyrere og teknisk mere udfordrende at renovere eksisterende bygninger. Disse krav til bl.a. mekanisk ventilation og isoleringsstandarder resulterer ofte i, at bygherrer vælger at rive ned og bygge nyt i stedet for at transformere eksisterende bygninger.”

Lær af fortiden, når vi bygger til fremtiden

Når det kommer til genanvendelse af ressourcer i fremtidige transformationer, understreger Bjørn Mogensen vigtigheden af at tage ved lære af fortidens byggemetoder: ”Det er essentielt at sikre, at gamle bygninger kan ’ånde’, hvilket betyder at tillade naturlig ventilation og fugtstyring. Netop noget den nuværende renovering var ved at afhjælpe i forbindelse med den seneste facaderenovering fra 1800-tallet. Dette forhindrer problemer med indeklimaet, som kan opstå, hvis bygninger gøres for tætte.”

Ønsker til en ny arkitekturpolitik i Danmark

Bjørn Mogensen har klare ønsker til en ny arkitekturpolitik i Danmark, som bør tilpasses de særlige forhold ved renovering af eksisterende bygninger: ”Vi har brug for en mere fleksibel tilgang til lovgivningen. Krav til mekanisk ventilation og isolering, der modsvarer nybyggeri, fjerner ofte incitamentet til at bevare og trans-formere eksisterende bygninger. En tilpasning af disse krav vil fremme bevaringen og transfomationen af eksisterende bygninger.”

Lad os udfordre traditionelle byggemetoder

For at udfordre den traditionelle måde at bygge på, foreslår Bjørn Mogensen, et øget fokus på at bygge til adskillelse: ”Vi skal bygge på en måde, der tillader, at bygninger nemt kan ændre funktion eller skilles ad og genanvendes. Det har vi gjort i århundreder, men med nutidens byggemetoder og materialer er det ikke længere muligt.”

Kombinér traditionelle teknikker og moderne værktøjer

Fortidens byggemetoder tilbyder værdifulde indsigter, især hvad angår materialernes levetid og bygningernes evne til at ’trække vejret’: ”Ved at kombinere traditionelle teknikker med moderne værktøjer kan vi opnå bygninger, der både er mere bæredygtige og langtidsholdbare. Det indebærer også at opretholde gamle håndværk og teknikker, som bidrager til et mere detaljeret og holdbart byggeri.”

Fokusér på fleksibilitet og genanvendelse

Branchen kan optimere byggeprocessen og genanvendelsen af bæredygtige materialer ved at fokusere på fleksibilitet i byggeriet. Bjørn Mogensen peger på: ”Vi skal tænke mere kreativt og mindre ’business as usual’ for at optimere holdbarheden af eksisterende bygninger. Det handler om at bygge fleksibelt, så materialer kan genanvendes og ændres efter behov.”

Historiske metoder møder moderne teknik

Genopbygningen af Børsen kræver en særlig opmærksomhed på de historiske og håndværksmæssige traditioner. Bjørn Mogensen bemærker: ”Vi skal genskabe Børsen med respekt for de hånd-værksmæssige traditioner og den historiske arv. Det er vigtigt at genopbygge facaden som den var, men også at tænke kreativt i forhold til de indvendige løsninger, så bygningen kan anvendes fleksibelt i fremtiden.” Han tilføjer: ”Når vi genopbygger, skal vi også bruge moderne værktøjer til at forarbejde traditionelle materialer. Dette vil sikre, at bygningen både er autentisk og holdbar.”

Læs artiklen på Business Review her

Bjørn Mogensen

Bjørn Mogensen

Markedschef / Transformation / Arkitekt