0 af 0 for ""

Karl-Martin

Energiøer til verdens selvforsynende megacities

Med Energiøen i Nordsøen tager Danmark et forbilledligt og ambitiøst skridt ind i den grønne omstilling. På globalt niveau vil Energiøen være et foregangseksempel for, hvordan vi kan høste og distribuere offshore vindenergi i stor skala.

Den langsigtede målsætning med Energiøen er at producere grøn strøm til mere end 10 mio. husstande. Samtidig skal øen rumme plads til kendte og nye teknologier til innovation som fx Power to X. Visionen er, at øen bliver et grønt kraftcenter, der vil inspirere andre lande til at gå samme vej og udnytte pladsen og vinden på havet til at accelerere produktionen af vedvarende energi.

Energiø New York

Men hvordan går vi fra at have et pionerprojekt i Danmark til at kopiere og skalere konceptet til andre lande?

”Man kan sige, at vi bygger verdens største ’minimal viable product’, som kan eksporteres til andre steder i verden,” forklarer innovationschef i Sweco Architects, Karl-Martin Buch Frederiksen, og uddyber:

”Et pionerprojekt som energiøen er kendetegnet ved mange udfaldsrum og udvikling af ny viden i mødet mellem mange fagligheder. I arbejdet med at konceptualisere øen, definere dens funktioner og udformning opstår der hele tiden nye ideer og perspektiver. Den viden, vi udvikler, skal over tid gøre os i stand til at raffinere energiøen som ’produkt’ frem for blot at se øen som et one off anlægsprojekt,” siger han.

”Når vi produktificerer energiøen, kan vi effektivisere og skalere måden at bygge den på og dermed accelerere hastigheden og udbredelsen af lignende øer til resten af verden.”

”Tænk hvis Energiøen i Nordsøen kunne danne forbillede for Energiø New York eller Energiø Tokyo og bidrage til at gøre verdens megacities selvforsynende med grøn strøm. Så ville vi for alvor skabe et nyt grønt erhvervseventyr for Danmark og understøtte den grønne energitransition globalt,” pointerer han.

Energiøen

Energiø 2.0. Et evolutionært perspektiv

Den danske stat, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen står bag den visionære idé om energiøen. Med den lange tidshorisont fra idé til implementering vil projektet udvikle sig over tid i takt med, at de involverede aktører bliver klogere på muligheder, løsninger og behov.

”Forhåbentligt er Energiøen i version 2.0 en klimaø, som producerer energi, men som også løser andre vigtige klimaspørgsmål som havforurening, fødevareproduktion og energilagring, og som kan være en innovationshub og katalysator for nye grønne teknologier. Scenarier vi allerede nu sidder og kigger ind i på et globalt niveau,” fortæller Karl-Martin Buch Frederiksen, innovationschef i Sweco Architects.

”Danmarks idé om en energiø har åbnet alles øjne for at udnytte de unikke muligheder, vi har i samspil med havet og vinden. Det bliver afsindigt spændende at se, hvor den idé har bragt os hen 10 år fra nu. Med Energiøen har jeg fået fornyet tro på, at vi rent faktisk kan realisere den grønne omstilling,” slutter Karl-Martin.