0 af 0 for ""

 

  1. Marts 2023

10 råd til mere biodiversitet

Skrevet af Rasmus Fuglsang Frederiksen, Chef for Natur i Sweco

I mit fag står vi med tre store samfundsudfordringer; en klimakrise, ressourceknaphed og biodiversitetskrisen. I Sweco arbejder vi sammen med vores kunder om alle tre udfordringer i mange typer af projekter. Vi hjælper med bistand og rådgivning, så handlingerne virker bedst muligt og ikke risikerer at ende i greenwashing. Når det handler om biodiversitet, er det naturligvis ikke lige meget, hvad man gør.

Derfor har jeg samlet 10 råd om biodiversitet, som vil være gode at forholde sig til, når man som bygherre, entreprenør, kommune, godsejer, virksomhed eller andet ønsker at fastholde eller forbedre biodiversiteten ifm. et bygge- eller anlægsprojekt.

1. Brandmandens lov
Gør alt, hvad du kan, for først at undgå negativ virkning på biodiversitet. Prioriter derefter at minimere indvirkningen på biodiversiteten. Kompenser kun for tab i de tilfælde, hvor skade absolut ikke kan undgås. Det skal være den sidste udvej, og gør det på en måde, der giver størst mulig gavn for biodiversitet og naturbeskyttelse. I nogle tilfælde opnås de bedste resultater ved indsatser uden for området.

2. Prioriter det uerstattelige
Beskyt mod påvirkninger af uerstattelige levesteder. Identificer og hold dig fra det, der ikke kan erstattes. For eksempel er et oldgammelt egetræ et vigtigt levested, der kan tage flere hundrede år at erstatte.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med biodiversitet i Sweco

3. Stol på naturens egne processer
Naturen kan faktisk godt selv. Vi har bare fjernet eller minimeret de fleste naturlige processer gennem dræning, næringsstofberigelse, udryddelse af store planteædere osv. Når vi skruer op for de naturlige processer, så gavner vi biodiversitet. Det er sjældent, vi kan gøre det hele på samme tid og sted, men oftest er det muligt at gøre en væsentlig forskel gennem mere plads til naturlige processer

4. Gør det målbart
Det skal kunne dokumenteres, når vi investerer i biodiversitet. Start derfor med en grundig kortlægning af de eksisterende naturværdier og biodiversiteten. Beskriv, hvordan der kan måles på effekterne af projektet på naturen og biodiversiteten. På den måde opbygger vi viden og bliver klogere.

5. Tag det lange træk
Sørg for, at der er en langsigtet, bæredygtig planlægning, der følger op på, hvordan arealerne skal forvaltes på den korte, mellemlange og lange bane. Der skal være nogen, der tager ansvaret og vil det.

6. Se synergien
Når det er sikret, at hensynene i brandmandens lov er indarbejdet, så undersøg muligheden for synergi. Ved integration af faglige hensyn kan der ofte findes synergi mellem biodiversitetshensyn og andre interesser, f.eks. klimahensyn i et projekt.

7. Vær inddragende
Inddragelse er vigtigt for at opnå forankring og ejerskab blandt borgere og brugere. Brug tid på at involvere berørte aktører, men hold fast i det faglige fundament. Når man som borger bliver inddraget i et naturområde, betyder det ikke nødvendigvis, at man får sin vilje. Men ofte vil borgeren værdsætte området og dermed også være med til at beskytte det. Den nære natur kan samtidig have stor betydning for brugernes velvære og trivsel.

8. Brug den rette ekspertise
Jeg har set flere projekter, hvor implementeringen af biodiversitet går i vasken – f.eks. fordi man planter eksotiske træarter i en skovrejsning, udsår enårige planter fra fremmede himmelstrøg eller kommer til at understøtte de arter, der i forvejen er helt almindelige. Det er afgørende, at projektejeren bringer den rigtige faglighed i spil. Vi ville også rådføre os med en broingeniør, når vi bygger en bro eller en ortopædkirurg, hvis man skal have nyt knæ. Brug den rette ekspertise, typisk biologer med forstand på økosystemer, arter og naturforvaltning, og undgå at spilde ressourcer på noget, der ikke virker, og som i øvrigt kan lede til greenwashing og dårlig omtale.

9. Vær ambitiøs
Natur og biodiversitet er kommet for at blive. Vær en del af den grønne omstilling ved at være ambitiøs på naturens vegne. Det vil typisk give størst effekt, hvis man som virksomhed investerer i naturbeskyttelse uden for projektarealerne. Det handler om at sikre store, sammenhængende naturarealer med naturlige processer – også når det breder sig til andre egne.

10. Gør det off-site
Når vi arbejder med biodiversitet i forbindelse med f.eks., byggeri eller nye tekniske anlæg, så handler det ikke så meget om blomsterblandinger o.l., da 90% af det negative aftryk på biodiversiteten kommer fra byggematerialer m.v. og deres påvirkning på naturen uden for byerne. Det, der gavner biodiversiteten, er rigtige naturområder underlagt beskyttelse på store, sammenhængende og selvforvaltede arealer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med biodiversitet i Sweco

placeholder small

Rasmus Fuglsang Frederiksen

Chef for Natur