0 af 0 for ""

Voksende afhængighed af elektricitet og ekstreme vejrforhold udgør en stigende risiko for samfundet

Samfundet bliver mere og mere teknologisk avanceret og dermed også mere afhængig af elektricitet. Denne tendens gør os sårbare overfor ekstreme vejrforhold, som FNs klimapanel, IPCC, forudser bliver mere udbredt som følge af globale klimaforandringer.

Kraftige storme er den hyppigste årsag til alvorlige brud i elforsyningen, der både rammer større geografiske områder og strækker sig over længere tid. Der findes selvfølgelig backup-systemer til at holde samfundets mest vitale funktioner i gang, men selv disse kan blive påvirket ved længerevarende nedbrud.

Et af de nyeste eksempler er stormen Alfrida, der efterlod ca. 100.000 svenske husstande uden strøm, mens 93 % af husstandene på Åland i Finland led under strømafbrydelse som konsekvens af stormen.

Den seneste IPCC-rapport advarer om, at de ekstreme vejrforhold bliver mere udbredt i fremtiden. Kombineret med samfundets stigende digitalisering og tilsvarende afhængighed af elektricitet, gør det os ekstra udsatte.

“Vi kan se, at vores øgede afhængighed af elektricitet kombineret med prognoser for en stigning i storme er noget, der skal tages alvorligt. Generelt er samfundet ret godt rustet til at klare kortsigtede strømafbrydelser, men kraftige storme og længerevarende strømafbrydelser kan få omfattende økonomiske konsekvenser for vores samfund og give alvorlige forstyrrelser i vores infrastruktur. Vi er nødt til at være bedre forberedt på sådanne situationer,” siger Sanna-Maria Järvensivu, der er ekspert inden for risikostyring hos Sweco.

Den nyeste Urban Insight-rapport fra Sweco indeholder specifikke bud på, hvilke foranstaltninger der skal til for at imødekomme og reducere denne sårbarhed. Det kunne f.eks. være gennem lagring af energi og skift til underjordiske kabler.

Baggrund

Urban Insight er baseret på en række rapporter fra eksperter fra Sweco, der deler deres viden og indsigter om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv. Læs hele rapporten her.