0 af 0 for ""

Vibehaven

Et team bestående af Sweco, Årstiderne Arkitekter og Dansk Boligbyg er udpeget som vindere af konkurrencen om at gennemføre en omfattende renovering af den almene boligbebyggelse Vibehaven i Odense. Med fokus på bl.a. energioptimering, indeklima og social bæredygtighed i form af styrket naboskab skal afdelingens 48 boliger over de næste to år ombygges til en fremtidssikret og mere bæredygtig bebyggelse, der samtidig vil opleves som et elegant arkitektonisk byggeri.

Vibehaven er opført i midten af 1970’erne, og er et af de første industrielle modulbyggerier i Danmark. Gennem årerne har bebyggelsen været præget af problemer med bl.a. skimmelvækst, og står derfor nu overfor en omfattende renovering for at komme boligernes mange byggetekniske udfordringer til livs. I stedet skal der skabes fremtidssikrede, sunde og mere bæredygtige boliger for Vibehavens beboere.

”Vi har arbejdet med en tilgang, der bygger på både miljømæssig, økonomisk og i høj grad også en social tilgang til bæredygtighed. Mange danskere fremhæver, at et godt fællesskab med naboerne er en af de væsentligste kvaliteter i deres boligområde, og vigtigheden af sådan en samhørighed bunder i mere end bare nabohygge – den er også tæt forbundet med bæredygtighed. Hvis et boligområde fungerer godt socialt, passer folk bedre på fællesarealerne og inventaret holder længere. Dermed skal boligerne ikke renoveres så ofte, og vi beskytter samtidig ressourcerne. Naboskabet og det gode liv i Vibehaven er derfor kernen i vores projekt,” fortæller Inge Nielsen Skytte, som er kreativ leder for Almene Boliger hos Årstiderne Arkitekter.

I Vibehavens udearealer vil en vekslen mellem private, semi-private og fælles arealer skabe god grobund for fællesskaber mellem beboerne. Eksempelvis vil det nære fællesskab til naboen opstå gennem uformelle møder på Nabostien mellem husene, mens det større fællesskab vil opstå i Fælleshaven, på petanquebanen eller i de nye fælles nyttehaver.

EN FREMTIDSSIKRET OG MERE ENERGIVENLIG BEBYGGELSE

Fremtidens Vibehaven er tænkt ”nedrenoveret” hvilket betyder, at bebyggelsens huse nedbrydes til eksisterende punktfundament, og at nye huse efterfølgende opføres på samme fundament.

”Vibehavens eksisterende punktfundamenter har stor værdi, og vil derfor indgå i bygningernes stabilitet. Når vi bevarer eksisterende punktfundamenter, sparer vi yderligere på miljø, tid og økonomi. Hensigten er at opføre nye fremtidssikrede boliger med velkendte konstruktioner fremfor at lappe på gamle boliger, som har dårligt indeklima og højt energiforbrug,” fortæller Per Svop, der er ingeniør og teamleder for Byggeri i Sweco.

I projektet anvendes et ventilationsanlæg, som gør det muligt at kontrollere indeklimaet i boligerne og samtidig undgå problemer med træk og støjpåvirkninger fra omgivelserne – alle elementer, som er vigtige for beboernes helbred og trivsel. Derudover bruger ventilationsanlæggene mindre energi til opvarmning af boligerne. Efter renoveringen vil beboerne dermed flytte ind i nye boliger, hvor boligkvaliteten er højnet markant.

”Vi er meget glade og stolte over, at vores projekt har vundet konkurrencen om Vibehaven. Vi har valgt at udføre et bundsolidt byggeri opført på stedet*, som kan holde i mange år næsten uden vedligeholdelse. Materialer og konstruktioner er kendte og velafprøvede, og giver optimale energimæssige og bygningstekniske løsninger. Vi glæder os til at realisere byggeriet sammen med Civica og vores rådgivere,” fortæller Per Andersen, som er vicedirektør i Dansk Boligbyg.

Byggeriet forventes opstartet i løbet af foråret 2020, og de nye boliger skal ifølge planen stå færdige i 2021.

FOR YDERLIGERE INFORMATION: 
Anne Aksglæde Stahl, kommunikations- og marketingschef, Sweco Danmark
M: +45 2165 6455 E: anne.aksglaede@sweco.dk

Inge Nielsen Skytte, kreativ leder for Almene Boliger, Årstiderne Arkitekter
T: +45 9628 0839 M: +45 2322 7475 E: is@aarstiderne.dk

Per Svop, teamleder for Byggeri i Syddanmark, Sweco
T: +45 8220 3542 M: +45 5372 1102 E: per.svop@sweco.dk