0 af 0 for ""

Urban Insight Rapport: Investeringer i fodgængere og cyklister øger omsætningen i detailhandlen

At luftkvaliteten er bedre i byer med en høj andel cyklister og fodgængere kommer nok ikke som den store overraskelse. Mindre kendt er det derimod, at bløde trafikanter også bidrager positivt til både økonomi og sikkerhed i byernes centrum.

I mange europæiske byer har biltrafik i lang tid haft en større prioritet end fodgængere og cyklister samtidig med, at de sociale fordele, der følger med et øget fokus på de bløde trafikanter, er blevet undervurderet. Det er en af hovedkonklusionerne i Swecos seneste Urban Insight-rapport, ‘Urban Mobility on a Human Scale – Promoting and Facilitating Active Travel in Cities’.

Rapporten peger på, at de økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele spiller en vigtig rolle, når cykel- og gangstier indgår i overvejelserne omkring byplanlægningen. Derudover er der også en række åbenlyse fordele ved flere cyklister og fodgængere i bybilledet, såsom bedre luftkvalitet, effektiv udnyttelse af det offentlige rum og en mere aktiv livsstil.

“De økonomiske fordele ved at give byens beboere bedre muligheder for at bevæge sig gennem byen på gåben eller cykel bør ikke undervurderes. Årsagen er, at fodgængere og cyklister i højere grad bidrager til øget omsætning blandt lokale butikker, caféer og restauranter, end bilister gør. Samtidig er de også med til at skabe et mere levende og sikkert bymiljø,” siger Jeroen Quee, der er mobilitetsekspert hos Sweco i Holland.

Tendensen går da også i retning af, at storbyer i stigende grad får øjnene op for fordelene ved at skrue op for gang- og cykeltrafikken. Hos Storbritanniens transportministerie har man bl.a. fastslået, at der genereres et investeringsafkast på 3£ for hver 1£, der bliver investeret i cykeltrafik. I London har man derfor arbejdet målrettet med at få cykeltrafikken til at stige igennem en række forskellige incitamenter. En indsats, der har resulteret i en stigning på 61 procent i cykeltrafikken igennem de sidste ti år. En tilsvarende udvikling ser man også i mange andre europæiske storbyer.

“Byplanlæggere over hele Europa har nu fokus på, hvordan der kan skabes flere fodgænger- og cykelvenlige lokalsamfund. Jeg tror, at der kommer til at ske endnu mere på det område i de kommende år,” konkluderer Jeroen Quee.

Baggrund
Urban Insights fundament bygger på en række rapporter udarbejdet af eksperter fra Sweco. Det er et langsigtet initiativ med et årligt varierende tema. I 2018 er temaet Urban Move, der fokuserer på mobilitet og bæredygtig udvikling af transporten i Europa. Eksperter fra hele Sweco deler deres viden og indsigt med fokus på forskellige emner inden for byudvikling set fra indbyggernes perspektiv.

For mere information om Urban Insight, besøg: http://www.swecourbaninsight.com/

For mere information, kontakt venligst:
Johnny Nylund, Pressechef, +46 (0)73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se