0 af 0 for ""

Urban Insight rapport: Hurtigere køretøjer betyder ikke kortere rejsetider

Til trods for at vi har midlerne til at komme hurtigere frem end for 100 år siden, er vores daglige rejsetid forblevet konstant.

I løbet af de seneste 200 år er vi gået fra at bevæge os til fods og hest til tog og bil. Den tid vi afsætter til daglig transport er dog ikke ændret i særlig grad. Op igennem det 20. århundrede steg den daglige rejseafstand hastigt, men rejsetiden er forblevet relativt konstant på omkring 70-80 minutter. Den seneste Urban Insight-rapport Running to stand still – the role of travel time in transport planning udforsker rejsetid set i forhold til byplanlægning og byliv.

To forskellige byer kan tilbyde hver sine transportmuligheder og stadig have den samme fordeling af rejsetider blandt deres indbyggere. Således kan en by, der udelukkende satser på gående trafik eller offentlig transport, tilbyde samme adgangsmuligheder i dagligdagen som en by, der er indrettet til biltrafik. Eksempelvis har Lyon en relativt høj andel af bilrejser og en lav andel af offentlig transport, hvorimod transportsystemet i Zürich i højere grad er bygget op omkring offentlig transport. Alligevel bruger indbyggerne i de to byer lige lang tid på transport.

”Dette fænomen – rejsetidens konstans (travel time budget) – er en slags universel lov for transport, der har indvirkninger på både by- og transportplanlægningen. Arealanvendelsen former transporten og omvendt. Sagt på en anden måde, en by former sine indbyggere lige så meget, som indbyggerne former deres by”, siger David Lindelöw, der er transportplanlægger hos Sweco i Holland.

I David Lindelöws optik bør indbyggerne behandles både som medskabere og brugere i udviklingen af byerne.

“Jeg mener, at vi er nødt til at kombinere, og nogle gange udskifte, traditionel transportplanlægning med et nærheds- og tilgængelighedsprincip. At fortætte og udbygge byerne  indad har længe været en fremherskende trend. Ved at prioritere nærhed og tilgængelighed kan indbyggerne spare tid, og flere mennesker kan bruge byen i deres dagligdag og ikke kun i deres fritid”, siger han.

Baggrund
Urban Insights fundament bygger på en række rapporter udarbejdet af eksperter fra Sweco. Det er et langsigtet initiativ med et årligt varierende tema. I 2018  er temaet Urban Move, der fokuserer på mobilitet og bæredygtig udvikling af transporten i Europa. Eksperter fra hele Sweco deler deres viden og indsigt med fokus på forskellige emner inden for byudvikling set fra indbyggernes perspektiv.

For mere information om Urban Insight, besøg: http://www.swecourbaninsight.com/