0 af 0 for ""

Urban Insight rapport: Byer er dårligt klædt på til at håndtere tiltagende ekstremt vejr

Med klimaændringer kan perioder med ekstremt vejr forekomme endnu hyppigere i fremtiden. Desværre har mange kommuner og byer ikke en bæredygtig strategi til at imødekomme de kommende vejrændringer.

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur EEA vil global opvarmning føre til mere ekstreme vejrforhold, der vil forekomme både hyppigere og voldsommere i fremtiden. Samtidig peger IPCC (FN’s klimapanel) i sin seneste rapport på, at der er brug for dobbelt så mange tiltag for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Mange byer er dårligt rustet til de kommende ekstreme vejrforhold, som kan give anledning til store socioøkonomiske omkostninger. Og ifølge Vladimír Mikule, Teknisk Direktør i Sweco Hydroprojekt, bør bæredygtig forvaltning af stormflod derfor indføres tidligt i byplanlægningen:

“Med en klar strategi er det muligt at skabe gode betingelser for den langsigtede, bæredygtige forvaltning af stormflod og for at reducere meget af den skade, der kan opstå.”

En ny Urban Insight-rapport fra Sweco giver forslag til, hvordan byer ved hjælp af blå og grøn infrastruktur kan imødegå fremtidige klimaændringer, reducere vandforurening fra oversvømmelser og forbedre livskvaliteten for indbyggerne. Den blå og grønne tilgang består af forskellige tiltag og foranstaltninger såsom grønne tage, beplantningsstrategier, grønne kiler, vådområder, regnbede, tørre overdrevsbassiner, regnvandsparker, nedsivning og filtrering samt opsamling i regnvandsbassiner.

“Helt generelt er det mere økonomisk at lave det forberedende arbejde og skabe langsigtet bæredygtig forvaltning af stormflod end at bære omkostningerne ved oversvømmelser,” konkluderer Vladimír Mikule.

Baggrund
Urban Insight er baseret på en række rapporter fra eksperter fra Sweco, der deler deres viden og indsigter om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv. Læs hele rapporten her.