0 af 0 for ""

Telia

Hver dag kører hundredvis af skraldebiler i Danmark på fastlagte ruter for at hente affald. Og hver dag tømmes affaldscontainere, der kun er halvfyldte eller i nogle tilfælde helt tomme. Det er hverken optimalt for nærmiljøet, klimaet eller økonomien. Et nyt partnerskab mellem Sweco og Telia vil gøre op med de unødvendige kørsler ved at gøre affaldsindsamling intelligent.

Partnerskabet mellem Nordens største teleselskab og Europas førende virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning har en ambition om at revolutionere affaldshåndteringen i Danmark gennem brug af intelligent mobilteknologi, sensorer og ruteplanlægningssoftware.

Sweco har udviklet en særlig sensor, der placeres i affaldscontainere og løbende indsamler information om, hvor meget plads der er tilbage i containerne. På den måde er det muligt at planlægge præcist hvornår, det bedst kan betale sig at tømme den enkelte container. Det betyder mindre kørsel og højere serviceniveau for de virksomheder og kommuner, der implementerer løsningen.

”Når virksomheder og kommuner kan overvåge deres containere og planlægge kørsel og tømninger, kan der spares mange kilometers transport med tunge affaldsbiler. Det giver en meget markant besparelse nu og her – og er en værdifuld, langsigtet investering i miljø- og klimaindsatsen,” siger Anders Krøjmand Humle, produktchef i Sweco GIS & IT.

Han estimerer, at antallet af tømninger kan reduceres med op til 50 %, hvilket resulterer i færre kørsler og dermed mindre udledning af CO2 og NOx-partikler, færre støjgener og markant reducerede omkostninger – og med mere end seks mio. skraldespande og containere i hele Danmark er gevinsterne store på både kort og langt sigt.

Datatransmissionen fra containerne foregår via Telias landsdækkende NarrowBand-IoT netværk, der er optimeret til at transportere denne type data, hvor bred dækning, lang batterilevetid og lave omkostninger er afgørende. NarrowBand-IoT teknologien er meget sikker og stabil, hvilket er af stor betydning i takt med, at milliarder af enheder tilsluttes internettet i disse år.

”Det nye produkt rummer et enormt potentiale og er et kerneeksempel på, hvad mobilteknologi kan gøre i forhold til at løfte såvel samfundsopgaver som kommercielle projekter endnu mere effektivt og ressourcebesparende. Den intelligente mobilteknologi kan gøre vores byer og virksomheder endnu smartere samt bidrage til den grønne omstilling med omfattende klimaløsninger,” udtaler Mortimer Liebman, salgsdirektør i Telia Erhverv.

Swecos og Telias fælles sensorløsning bliver i disse dage testet i større danske virksomheder, og de indledende resultater er lovende ift. både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Sweco har i flere år været toneangivende rådgiver indenfor ’waste management’ og digitalisering – fx anvendes Swecos egenudviklede software til håndtering og planlægning af affaldsindsamling, Renoweb, allerede i dag i mere end halvdelen af alle danske kommuner.