0 af 0 for ""

Sweco stiller skarpt på tværfaglighed og samskabelse på Folkemødet

Mød Sweco på Folkemødet, hvor vi under en række arrangementer debatterer både ingeniør- og arkitektsamarbejder, borgerinddragelse, tværfaglighed og silonedbrydning, samt hvordan man bedst muligt udnytter den nye viden om lys i fremtidens boliger, bygninger og i forbindelse med byudvikling.

I år stiller Sweco talstærkt på Folkemødet på Bornholm med en række repræsentanter, heriblandt CEO Dariush Rezai, og vi har fire events på programmet som holdes i Dansk Arkitektur Centers (DAC) pavillon, hvor Sweco også fast er at finde under hele Folkemødet.

”Jeg ser frem til nogle gode dage på Bornholm i videndelingens og relationernes tegn. Vores formål med i år at deltage i højere udstrækning er netop at dele ud af vores viden og facilitere en diskussion omkring vores kunders og samarbejdspartneres behov i et forum, der åbner op for debat og dialog om en række relevante emner,” siger CEO Dariush Rezai og uddyber:

”Et af de helt store emner for os er selvfølgelig den udvikling, der sker i branchen, hvor der i højere grad efterspørges integrerede løsninger indenfor ingeniør- og arkitektrådgivning og også ses en konsolideringsbølge, som vi selv er en del af med opkøbet af Årstiderne Arkitekter. Vi vil derfor gerne diskutere den udvikling med branchen, og hvad den fører med sig af nye muligheder og samarbejdstyper.”

Dette er særligt på programmet i de to arrangementer; ’Bryllup mellem arkitekter og ingeniører’, hvor blandt andre Lene Espersen, Direktør i Danske Arkitektvirksomheder deltager, og ’Faggrænser begrænser!’.

Viden skal inspirere og deles
Swecos hovedformål med de forskellige arrangementer er, at dele viden og få sparring samt forhåbentligt inspirere de tilhørende gæster. I arrangementet ’Tænk i borgere frem for siloer’ er der fokus på vigtigheden af borgerinddragelse i projekter, og hvilken værdi det kan bidrage til i et projekt, når borgerne får medejerskab i designet. Her er blandt andre Lykke Leonardsen, Programchef i Københavns Kommune, og Johanne Wibroe, afdelingschef i Sweco Danmarks Miljøafdeling, med i panelet og debatterer, hvordan der er opstået nye måder at gå til udfordringerne på, på tværs af forvaltninger og traditionelle organisationsformer – med udgangspunkt i konkrete eksempler; for eksempel Kolding Bypark og den borgerdesignede Hvidovre-skybrudsplan.

Netop borgerinddragelse er også et af de centrale temaer i Swecos nyligt lancerede initiativ ’Urban Insight’, hvor der i løbet af året udkommer en række rapporter, hvor Swecos eksperter beskriver vilkårene for det gode byliv i Europa og deler spændende viden om bæredygtig byudvikling – altid set fra et indbyggerperspektiv. Urban Insight-tankegangen vil derfor også inddrages som et perspektiv på dette emne.

Læs mere om initiativet på swecourbaninsight.com

Sweco Danmark har også sammen med Innovationsnetværket Dansk Lys arrangeret et arrangement, som stiller skarpt på den nyeste forskning indenfor lysdesign, som viser, at lys i rette ’doser’ i løbet af døgnet er afgørende for vores fysiske og psykiske velvære. Det har derfor stor relevans for den måde lys skal designes på eksempelvis arbejdspladser, og det er derfor vigtigt at debattere, hvordan den viden bedst udnyttes. Til det står blandt andre Swecos Merete Madsen klar i panelet, som har mange års erfaring på området og for nyligt har beskrevet netop vigtigheden af lys- og lydforhold i Business og Finans.

Fra Sweco deltager: Dariush Rezai, CEO, Torsten Esbjørn, markedsdirektør i transport og mobilitet, Jørgen Thomsen, divisionsdirektør for planlægning og design, Claus Michael, divisionsdirektør for transport og mobilitet, Jeppe Madsen, divisionsdirektør for vand og miljø, Torben Klausen, CEO Årstiderne Arkitekter – part of Sweco, Rune Chrøis, Head of Marketing & Communications, Jakob Schwartz, teknisk direktør i transport og mobilitet, Ole Røsdahl, afdelingsdirektør for vand og energi, Johanne Wibroe, Afdelingschef for miljø, Merete Madsen, lysdesigner, Ask Brüel Tonsgaard, Head of Energy, Jens Lillebæk, chefrådgiver.