0 af 0 for ""

Stormsikring GråstenFoto: Sønderborg Kommune

  1. November 2023

Sweco skal sikre Gråsten Havnefront mod stormflod

Sweco skal bidrage til at stormflodssikre Gråsten Havnefront mod fremtidige oversvømmelser og gøre byen mere modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Gråsten og resten af Sønderborg-området blev ramt af historiske oversvømmelser i forbindelse med stormfloden sidst i oktober 2023. Risikoen for stormfloder forventes at bliver større i fremtiden, og derfor har Sønderborg Kommune iværksat en plan for realisering af stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront.

Det er en proces, der har været i gang over længere tid i forlængelse af vedtagelsen af kommunens klimatilpasningsplan i 2022. Der har været positiv tilkendegivelse fra lodsejerne ved Gråsten Havnefront om at arbejde videre med projektet, og derfor besluttede Natur- Klima- og Miljøudvalget i juni 2023, at der skal udarbejdes et konkret projektforslag.

Swecos er som integreret arkitekt- og ingeniørrådgiver valgt til at udvikle projektforslaget for den samlede strækning langs Gråsten Havnefront i tæt dialog med Sønderborg Kommune, beboerne og lodsejerne samt at opstille et grundlag for bidragsfordelingen.

Stormflodssikringen tager udgangspunkt i højvande op til kote 2,5 meter, som ifølge Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan, svarer til en forventet 100-årshændelse i 2070. I projektforslaget fra Sweco skal der sikres med tekniske løsninger i form af fx diger, søjle-bjælke løsninger og højvandsmure. Projektforslaget skal udformes, så det også skaber rekreativ merværdi for området, og gavner fællesskabet på havnefronten.

For at løfte opgaven bringer Sweco et tværfagligt team af kystingeniører, landskabsarkitekter, konstruktionsingeniører og andre eksperter ind i projektet.

”Gråsten havnefront er et smukt og attraktivt område, men også et udsat område ift. stormflod. Vi glæder os over at skulle bidrage til dette vigtige arbejde, der først og fremmest beskytter havnefronten mod oversvømmelse samtidig med, at der er fokus på at sikre, at løsningerne bliver et aktiv for byudviklingen, der kan bruges af borgerne i hverdagen,” siger Oliver Ries, Chef for Kyst og Klima hos Sweco.

Sweco påbegynder arbejdet primo november 2023 og det forventes, at der ligger et projektforslag og et forslag til bidragsfordeling klar i juni måned 2024.

”Vi glæder os over, at vi nu kommer et skridt videre i processen med at stormflodsbeskytte Gråsten Havnefront. Det er vigtigt, at vi fortsat inddrager borgerne i den proces, for det er et stort og komplekst arbejde, og vi ser frem til samarbejdet med alle involverede parter. Selv om det tager noget tid at komme helt i mål, så har den nylige stormflod nok vist alle, at vi i fællesskab skal sikre os mod lignende hændelser,” siger Asger Romme, der er formand for Natur-, Klima og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

For nærmere information

Kristian Torp

Kristian Torp

Presseansvarlig