0 af 0 for ""

Sweco skal i kloster

Sweco har sammen med Enemærke & Petersen og Rubow Arkitekter vundet projektet Sankt Joseph Plejecenter og Seniorbofællesskab i København. Tilbuddet er vundet på baggrund af et tæt samarbejde mellem entreprenør, arkitekt og ingeniør fra et meget tidligt stadie i tilbudsfasen, hvilket i særlig grad har gjort det muligt at imødekomme bygherres krav og målsætninger.

Klostret, som i dag er rammen for Sankt Joseph Søstrene, skal ombygges til 33 seniorboliger, mens en tilbygning skal give plads til 92 nye plejeboliger. Lejerbo er bygherre på projektet som sammenlagt omfatter nybyggeri af 7.500 m2 og renovering af de eksisterende 4.600 m2.

Projektets størrelse og kompleksitet bringer en lang række af Swecos ingeniørdiscipliner i spil – både de klassiske ingeniørdiscipliner som konstruktioner, el og VVS, men også specialistkompetencer som lysdesign og dagslys, bæredygtighed, brand, energi, akustik samt commissioning.

Sweco har i tilbudsarbejdet indgået som proaktiv sparringspartner til totalentreprenøren og arkitekten og defineret guidelines for byggeriet inden for alle discipliner for at sikre, at det færdige byggeri lever op til bygherrens målsætninger.

I Sweco er det vores mål at arbejde proaktivt i alle vores projekter, da vi ser en klar værdiskabelse for bygherren. I takt med bygherrer i stigende grad stiller krav til bæredygtighed, energi, fleksible rammer, dagslys, commissioning, driftsøkonomi mm., er der et behov for et tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniør, så byggeriet kan leve op til de tekniske krav, der gør det muligt at imødekomme bygherres krav.

Hvis vi skal kunne imødekomme bygherres krav og ønsker, skal vi tilknyttes designet af byggerier meget tidligt. Den traditionelle tilgang, hvor arkitekten arbejder derudaf, og vi tilknyttes meget sent i tilbudsprocessen, dur ikke mere. Der er så mange tekniske krav til byggerier i dag, at det kræver et meget tættere samarbejde, hvor vi indgår som en engageret samarbejdspartner”, siger Torsten Esbjørn, markedsdirektør i Swecos byggeridivision.

En enstemmig dommerkomite valgte vores team som vinder af projektet. Én årsag hertil er de fleksible rammer i byggeriet, som er muliggjort igennem en tidlig involvering af Swecos ingeniørdiscipliner og tætte samarbejde med arkitekten og totalentreprenøren. I dommerbetænkningen fremgår det bl.a.: “Den økonomiske bæredygtighed tilgodeses med en fleksibel konstruktion ift. anden ruminddeling ved at benytte lette facader og lejlighedsskel samt fleksible installationer. Skyggegivende altaner i den sydvendte facade i gårdrummet er gode kvaliteter i forhold til termisk indeklima.”

I tilbudsprocessen udarbejdede vores konstruktionsingeniører et klassisk udspil til statikken, som i samarbejde med bæredygtighed, brand, akustik, installationer, entreprenør og arkitekt blev videreudviklet til et fleksibelt og integreret koncept. Et koncept som skaber direkte værdi for bygherren.

Projektet er så småt startet op, og vores bygherre, Lejerbo København, forventer at kunne tage imod de første beboere på Sankt Joseph i juli 2019.

Visualisering, Rubow Arkitekter


Kontaktpersoner:
Markedsdirektør, Torsten Esbjørn, T: +45 4348 4646, E: torsten.esbjorn@sweco.dk