0 af 0 for ""

Nyt specialiseret team i Sweco

 

  1. oktober 2021

Sweco samler arkitekter og ingeniører i nyt specialiseret team for almene boliger

Med erfaringer fra almene rammeaftaler og strategiske partnerskaber som TRUST, Byggepartnerskabet &OS og LIVA lancerer Sweco nu et nyt integreret rådgivningsteam bestående af arkitekter og ingeniører med speciale i almene boliger.

Udvikling og opgradering af den almene boligsektor i Danmark har i mere end 40 år været nøgleprioritet i Sweco. Nu styrker rådgivervirksomheden yderligere sit fokus på området med et nyetableret integreret team. Det sker for at imødekomme det eksplosivt voksende behov for både renovering og nybyg af almene boliger over hele landet.

Det nye team består af nogle af de mest erfarne arkitekter, ingeniører og beboerkoordinatorer med speciale i at skabe gode og sunde almene boliger. Med det nye team samler Sweco alle tværfaglige kræfter inden for beboerdemokrati, budgetsikkerhed, bevaringsværdier og bæredygtighed om ét selvstændigt segment.

Leder af det første integrerede team bliver Ask Abildgaard, der er uddannet bygningskonstruktør. Han kommer med mange års erfaring som proces- og projekteringsleder fra TRUST-samarbejdet og lederroller i Sweco, bl.a. som kompetenceleder for integreret rådgivning.

”At arbejde med almene boliger kræver en tilgang, hvor beboere, byområder og bæredygtighed er i fokus og tænkes som en helhed. Det er et af de mest komplicerede og fagligt udfordrende områder, som vi gennem årene har opbygget stor erfaring med i Sweco. Derfor er tiden moden til, at vi nu udvider og styrker kompetencerne med et nyt tværfagligt team, der hver dag arbejder ud fra ét fælles mål: At løfte boligkvaliteten med et stramt økonomisk fokus,” siger Ask Abildgaard og fortsætter:

”Med et segmentspecifikt team med både arkitekter og ingeniører fysisk om samme bord, løfter vi integreret rådgivning til næste niveau. Det er nyt i Sweco og inden for den almene sektor, at vi i samme hus samler fagdiscipliner om ét selvstændigt segment. Vi ved fra de strategiske byggepartnerskaber, at vi skaber mere kvalitet i byggeriet, når medarbejdere, viden og kompetencer er de samme fra gang til gang, og alle arbejder i samme retning. Den model lancerer vi nu internt, så vi kan omsætte tilgangen til værdi for boligselskaber og beboere.”

Frontløbere på nye samarbejdsmodeller

I Sweco er der lang tradition for længerevarende samarbejder med almene bygherrer på tværs af hele landet. Bl.a. indgik Sweco i december 2020 med boligorganisationen Boliggården en fireårig rammeaftale om totalrådgivning. Det betyder, at Sweco de kommende år skal være med til at vedligeholde, renovere og bygge nye almene boliger i og omkring Helsingør med fokus på bl.a. nye, bæredygtige fællesskaber, inkorporering af DGNB og miljømæssige aspekter. Her er det nye team allerede i fuld gang på projekterne.

”Boliggården har været visionær i sin tilgang og ser en stor værdi i vores tværfaglige, helhedsorienterede tilgang til at arbejde med beboere, boligkvalitet og bæredygtighed. Vi skaber mest værdi for beboerne ved at arbejde integreret, fordi vi har alle fagligheder samlet tæt på projekterne, deres dagligdag og tænker i samlede helheder,” siger Eva Bjerring, markedschef for almene boliger.

Sweco ser ind i et marked for almene boliger, hvor flere og flere boligselskaber efterspørger integrerede rådgivningsydelser, der kan trække på specialisering og høste gentagelseseffekter. Derudover ligger der en stor optimering i, at det er én rådgivningskontrakt med én projektleder for samtlige fag, og hvor medarbejderne fysisk sidder ved siden af hinanden.

”Aktuelt kigger vi ind i en portefølje med rådgivningshonorarer for mere end 100 millioner kroner, og det er vores ambition fra start at rekruttere yderligere kompetencer, bl.a. til vores renoveringsteam. Særligt kigger vi efter ingeniører, IKT- og projekteringsledere, der vil være med til at sætte nye standarder for integrerede samarbejder, og som brænder for at gøre en forskel for de hundredtusindvis af danskere, der bor alment,” siger Ask Abildgaard.

Eva Bjerring og Ask Abildgaard

Eva Bjerring, markedschef for almene boliger sammen med Ask Abildgaard.