0 af 0 for ""

Sweco og Årstiderne Arkitekter vinder udbud om ny bydel i Favrholm

Et team bestående af Sweco og Årstiderne Arkitekter har vundet udbuddet af den nye bydel Favrholm Nord. Vinderprojektet samler løsninger indenfor landskabsarkitektur, infrastruktur, klimasikring og miljøtiltag og skaber en ny, grøn bydel med bl.a. boliger, institutioner, erhverv samt park- og byrum. Udbuddet er et af de hidtil største projekter, som Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter har vundet sammen siden Swecos opkøb af Årstiderne Arkitekter i 2018.

Vinderteamet, som netop er offentliggjort af Hillerød Kommune, skal nu konkretisere masterplanen for området med et samlet ingeniør- og arkitekturprojekt, som skal realiseres frem mod 2022. Det samlede Favrholm – Hillerøds nye bydel – vil dække et areal på 300 ha jord, og skal indeholde bl.a. det nye Hospital Nordsjælland og samt en S-togsstation. Favrholm Nord udgør 720.000 m2 – altså cirka en tredjedel af den samlede bydel.

”Vi er utrolig stolte af, at vi har vundet det her udbud som et integreret designteam, hvor vi for alvor viser, hvilke kompetencer det samlede Sweco rummer indenfor bl.a. klima, miljø, byggemodning, infrastruktur og ikke mindst landskabsarkitektur, som i dette tilfælde binder hele projektet sammen, og er tænkt ind i hver enkelt teknisk løsning,” fortæller Jimmy Bloch Sørensen, afdelingschef for Roads i Sweco Danmark.

I afgørelsen fra Hillerød Kommune, fremhæves det, at vinderprojektet bl.a. er udvalgt på grund af sammenhængen mellem de tekniske løsninger og landskabsarkitekturen.

”Det er et utrolig spændende projekt, som vi er glade for at blive en del af – en helt ny bydel, hvor landskabsarkitekturen i så høj grad kommer til at binde området sammen i form af bl.a. nye pladser og byrum, beplantning samt kunstprojektet Earthwork, der udvikles sammen med den internationale kunstner Maya Lin. En anden spændene del af projektet er det strategiske partnerskab om projektet Livskraft, som er et visionært udviklingsprojekt, der udforsker nye former for aktiviteter, fysiske faciliteter og fællesskaber, der fremmer det hele og sunde liv,” fortæller Christian Sørensen, der er kreativ leder for Landskab hos Årstiderne Arkitekter, der er en del af Sweco.

Livskraft er et partnerskab mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, der blander kunst, kultur, byudvikling, hospitalsvæsen og forskning. Derudover rummer opgaven et stort klimaprojekt, som varetages af Swecos eksperter indenfor bl.a. klimasikring, vand og miljø.

”Projektet rummer flere udfordrende opgaver indenfor bl.a. klimasikring, håndtering af regnvand og den høje grundvandsstand, som er kendetegnende for området ved Favrholm Smørkildefinger. Her skal vi arbejde med klimasikring af bl.a. veje og af de forskellige boligområder, som også kan blive berørt ved fx kraftige regnskyl. I vores tværfaglige samarbejde har vi identificeret nogle løsninger, som både teknisk, funktionelt og æstetisk vil gavne hele den nye bydel,” fortæller Klaus Rosendal, der er afdelingschef for Water & Environment i Sweco Danmark.

Udbuddet af Favrholm Nord er et af de hidtil største projekter, som Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter vinder sammen, siden Swecos opkøb af Årstiderne Arkitekter i 2018. Det tværfaglige vinderteam består af specialister indenfor bl.a. infrastruktur, miljø, klimasikring og landskabsarkitektur, som nu sammen skal konkretisere masterplanen for området. Masterplanen er udarbejdet af BOGL Arkitekter.

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef, Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: anne.aksglaede@sweco.dk  

Christian Sørensen, kreativ leder for Landskab, Årstiderne Arkitekter – part of Sweco
T: +45 4348 4799 M: +45 2777 1521 E: christian.soerensen@sweco.dk

Jimmy Bloch Sørensen, afdelingschef i Roads, Sweco Danmark
T: +45 43 48 46 69 M: +45 22 62 89 48 E: jimmybloch.sorensen@sweco.dk

Klaus Rosendal, afdelingschef i Water & Environment, Sweco Danmark
T:+45 43 48 66 45 M: +45 27 23 66 45 E: klaus.rosendal@sweco.dk