0 af 0 for ""

Energiøen

  1. April 2022

Sweco offentligør års- og bæredygtighedsrappport for 2022

Sweco fortsætter med at vokse og styrke sin position som én af Europas førende arkitekt- og ingeniørrådgivere i den igangværende grønne omstilling. Dette sker blandt andet i kraft af 120.000 kundeprojekter, 12 opkøb og 20.000 eksperter, der sammenlagt har skabt en højere nettoomsætning på 24 milliarder SEK.

Nettoomsætningen steg 11 procent til 15,8 milliarder kroner og med en margin på 9,2 procent. Efterspørgslen efter Swecos ydelser er drevet af øgede investeringer i den grønne omstilling af Europas industrier, energisystemer og transportinfrastruktur samt af investeringer i byers og lokalsamfunds modstandsdygtighed.

“Der er behov for stadig mere komplekse løsninger og samarbejde på tværs af grænser, efterhånden som omstillingen accelereres og intensiveres. Det giver gode forretningsmuligheder for Sweco at udnytte. I samarbejde med vores kunder bidrager vi til en mere bæredygtig udvikling i samfundet,” siger Åsa Bergman, administrerende direktør i Sweco.

4.000 nye medarbejdere

I 2022 bød Sweco ca. 4.000 nye medarbejdere velkommen gennem 12 opkøb og aktiv rekruttering. Sweco består i dag af mere end 20.000 ingeniører, arkitekter og andre eksperter.  Medarbejdertilfredsheden er fortsat høj, og Sweco fastholder sin position som én af branchens mest attraktive arbejdsgivere.

Swecos primære bidrag til reduceret klimapåvirkning og en mere bæredygtig samfundsudvikling ses gennem de 120.000 igangværende kundeprojekter for private og offentlige kunder. I sin egen drift har Sweco et mål om klimaneutralitet i 2040, som blandt andet skal nås ved at halvere virksomhedens CO2-udledning inden 2030.