0 af 0 for ""

Sweco leverer rekordresultat for 2018

Både på koncernniveau og isoleret set for Danmark, leverede Sweco flotte, finansielle resultater i 2018. Swecos årsregnskab, der blev publiceret den 13. februar 2019, viser, at Danmark kom ud af 2018 med en øget toplinje og en EBITA på 6,3% – en stærk forbedring i forhold til året før.

”Vi er lykkes godt med de tiltag, vi igangsatte tilbage i 2017, og som blev endeligt gennemført i 2018 – herunder tættere projektopfølgning med færre nedskrivninger til følge og forbedret effektivitet – hvilket har betydet, at vi har leveret en solid og tilfredsstillende fremgang sidste år,” lyder det fra Dariush Rezai, CEO for Sweco Danmark, og han uddyber:

”Alle vores fire forretningsenheder leverer nu positive resultater, og jeg kan tilfreds konstatere, at vi har forbedret vores forretning inden for vand, energi og vores internationale aktiviteter markant, således at disse nu også bidrager positivt til det samlede resultat. Derudover glæder det mig at se, hvor positivt markedet og kunderne har taget imod vores tilbud om integreret ingeniør- og arkitektrådgivning. Årstiderne Arkitekter holder ikke alene kadencen, men har også vækstet betydeligt i 2018.”

Sweco Danmark havde i 2018 en omsætning på DKK 1,24 milliarder som blev til DKK 78,7 millioner på bundlinjen svarende til en EBITA på 6,3% mod 3,2% i 2017.

På koncernniveau blev 2018 til endnu et rekordår for Sweco med en EBITA på 8,7% af en omsætning på SEK 18,7 milliarder (svarende til ca. DKK 13,3 milliarder). Fjerde kvartal af 2018 endte med at blive det bedste sidste kvartal nogensinde i virksomhedens historie, og Danmark og Holland var blandt de lande, der bidrog mest til EBITA-stigningen i de måneder – og faktisk også over hele året.

”Alt i alt kan vi være godt tilfredse med vores fremgang i 2018, men vi er mere ambitiøse end det. Både i Danmark og som gruppe har Sweco en masse fantastisk dygtige medarbejdere med stærke ekspertkompetencer, som kan bringes yderligere i spil med kunderne i centrum, og dermed skabe endnu mere værdi – både for kunderne og Sweco. Til trods for, at jeg tror, vi i 2019 ser ind i et mere udfordrende marked, forventer jeg, at vi kan forøge vores markedsandel og levere endnu bedre end i 2018,” slutter Dariush Rezai.

Læs hele årsrapporten.