0 af 0 for ""

 

Thomas B. Thriges Gade cykelsti med gående par

  1. November 2021

Sweco lancerer karrierevej i bæredygtig infrastruktur

De stigende krav til bæredygtighed og CO2 i anlægssektoren får Sweco til at søsætte en ny karrierevej med fokus på bæredygtighed inden for infrastruktur, vand og miljø. I første omgang uddanner Sweco 125 medarbejdere.

Bæredygtighedsagendaen fylder meget i byggeri og arkitektur, og nu spreder kravene om at begrænse CO2-emissioner sig til anlægssektoren. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og skabe de bedste forudsætninger for faglig og personlig udvikling lancerer Sweco nu en karrierevej med fokus på bæredygtighed, hvor medarbejdere, der arbejder med infrastruktur, vand og miljø kan specialisere sig i f.eks. LCA-/LCC-ydelser, Ceequal og DGNB.

– Efterspørgslen er bl.a. drevet af, at Vejdirektoratet har lanceret InfraLCA og det faktum, at bygherrerne fra i år er begyndt at gøre bæredygtighed til en del af evalueringskriterierne. I byggeriet har vi de senere år set en eksponentiel vækst i markedet for bæredygtighedsydelser som f.eks. DGNB-certificeringer. Der er al mulig grund til at forvente, at en tilsvarende udvikling vil finde sted inden for anlægssektoren, siger Jes Hansen, direktør i Infrastruktur, Vand & Miljø i Sweco.

Intern og ekstern uddannelse

Med det nye uddannelsesprogram får medarbejderne mulighed for at gå målrettet efter en karriere med fokus på bæredygtighed, der matcher den enkeltes kompetencer og udviklingsbehov. Programmet er inddelt i fire niveauer og bygget op om intern og ekstern uddannelse med krav om at kunne anvende bæredygtighedskompetencerne på konkrete kundeprojekter.

Målsætningen er et bredt kompetenceløft af alle medarbejdere og specifikt at understøtte specialisering for de medarbejdere, der ønsker at gå hele vejen som bæredygtighedsspecialist eller -chef.

– Formålet med initiativet er at kunne rådgive vores kunder endnu bedre omkring bæredygtighed i takt med, at de stigende politiske krav og rammebetingelser slår igennem i sektoren. Vi ønsker at skubbe til barren for vores kunders bæredygtighedsambitioner, og det forudsætter naturligvis, at vores medarbejdere er opdateret med den nyeste viden og de rette værktøjer, siger Jes Hansen.

Allerede i november løber de første kurser af stablen, og Jes Hansen forventer, at omkring en tredjedel af medarbejderne, som arbejder med infrastruktur, vand og miljø inden december vil være startet på uddannelsesprogrammet. Emnerne er aktuelle værktøjer og systemer som LCA, DGNB og CEEQUAL suppleret med Swecos egne bæredygtighedsværktøjer, bæredygtighedssolen og Evalueringsværktøj til Bæredygtig Infrastruktur.