0 af 0 for ""

Sweco kortlægger energibehovet i 39 havne

  1. oktober 2023

Sweco kortlægger energibehovet i 39 danske havne

For Trafikstyrelsen skal Sweco udarbejde en analyse af tilgængeligheden af elektricitet og grønne brændstoffer i 39 danske erhvervshavne. Analysen indgår i Transportministeriets havneatlas, der skal danne grundlag for prioriteringen af nationale interesser i havnene som fx forsvar, forsyningssikkerhed, godshåndtering og energiforsyning.

Et tværfagligt team med kompetencer inden for transport, logistik, havne, geoteknik og energi er i øjeblikket i gang med at kortlægge energiinfrastrukturen i 39 danske trafik- og erhvervshavne. Formålet er at skabe klarhed over tilgængeligheden af elektricitet og grønne brændstoffer i TEN-T havne og større danske erhvervs- og færgehavne samt overblik over adgangen til landstrøm og ladeinfrastruktur til elforsyning af skibe og tung vejtransport.

”Havne er multimodale transportcentre med skibe, lastbiler, tog og nogle steder også fly med et stort energiforbrug. Overgangen fra fossile til grønne brændstoffer baseret på ethanol, ammoniak, brint og elektricitet indebærer derfor, at der skal foretages store investeringer i havnene eller omkringliggende arealer for at udnytte dem optimalt i den grønne omstilling,” forklarer Jesper Schrøder, projektchef i Havne og Geoteknik Øst.

Grønne investeringer i havnene

I projektet zoomer Sweco ind på den enkelte havn og analyserer det nuværende og fremtidige behov for energi og kommer med anbefalinger til hvilke investeringer, der skal foretages i infrastrukturen i den enkelte havn.

”Udover at det er en utroligt spændende faglig opgave, er projektet også en god anledning til at komme tæt på de mange aktører i og omkring havnene, som skal foretage grønne investeringer i de kommende år,” siger Tore Lucht, afdelingschef for Havne og Geoteknik.

Følgende havne indgår i analysen:

Helsingør, Kalundborg, Korsør, CMP, Køge, Næstved, Sjællands Odden, Vordingborg, Rødby, Gedser, Tårs, Odense, Bøjden, Svendborg, Spodsbjerg, Aabenraa, Esbjerg, Nordby (Fanø), Havneby (Rømø), Kolding, ADP, Fynshav, Århus, Grenaa, Hou, Vejle, Randers, Hvidesande, Aalborg, Frederikshavn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Thyborøn, Rønne, Sælvig (Samsø), Ballen (Samsø), Ærøskøbing, Vesterø (Læsø).

Tore Lucht

Tore Lucht

Afdelingsdirektør / Havne & Geoteknik