0 af 0 for ""

Vindmøller i solnedgangen

Rammeaftale med Aalborg Forsyning

  1. april 2022

Sweco indgår rammeaftale med Aalborg Forsyning på energiområdet

Med afsæt i kontoret i Aalborg skal Sweco bistå Aalborg Forsyning med en bred pallette af rådgivningsydelser på energiområdet de kommende fire år. ”En nøglekunde for os”, lyder det fra Sweco, der ser frem til at aktivere et bredt felt af kompetencer og rådgivere på tværs af virksomheden for at understøtte forsyningens behov og opgaver.

Landets forsyningsselskaber står over for store og krævende opgaver de kommende år, når sektoren skal accelerere omstillingen til grøn energi og større ressourceudnyttelse. Det gælder også Aalborg Forsynings energiområde, der i et udbud har valgt Sweco som én af tre rådgivere til at bistå sig de kommende fire år.

”Vi er utroligt glade for aftalen med Aalborg Forsyning. Vi har længe satset på at kunne bringe Swecos samlede viden og kompetencer i spil for så stor og mangeartet en kunde her i Nordjylland, og nu er det lykkedes,” siger Kim Skals, der er Teamleder for Energi, Vand & Klima hos Sweco i Aalborg.

Han fortsætter:

”Aalborg Forsynings målsætninger om bæredygtighed harmonerer med vores ambitioner om at bidrage mest muligt til den grønne omstilling i vores kunders projekter. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os over, at Aalborg Forsyningen har vist os tillid.”

Integreret rådgivning

I tildelingsskrivelsen fra Aalborg Forsyning hedder det bl.a., at ”Sweco har tilbudt en organisation, der besidder en meget god kombination af kompetencer og erfaring, som sandsynliggør, at organisationen kan mestre de mange opgavetyper under rammeaftalen.”

”Det er netop bredden og dybden i opgavetyperne i rammeaftalen, som gør Aalborg Forsyning til en uhyre interessant kunde for os, fordi det matcher en moderne, integreret rådgivningsvirksomhed som Sweco. Vi ser frem til at understøtte Aalborg Forsynings energiområde med tværfaglig, integreret rådgivning,” siger Dariush Rezai, CEO i Sweco.

Han tilføjer:

”En del af Swecos strategi er at vokse i det nordjyske marked, og Aalborg Forsyning er en nøglekunde og en vigtig brik i den plan. Vi vil derfor fokusere på at opbygge langvarige og værdiskabende relationer til Aalborg Forsyning.”