0 af 0 for ""

Sweco får skoleelever til at stile mod en bæredygtig fremtid

Som et afgørende element for vores fremtid medtænkes bæredygtighed i alle Swecos projekter. Siden januar har Sweco derfor sat fokus på bæredygtige kredsløb inden for vand – en af verdens vigtigste ressourcer. Vi har inviteret alle 0.-3. klasser til at deltage i vores tegnekonkurrence og har dermed været med til at fremme børns viden om arbejdet med vand.

Der er i løbet af 2016 fundet i alt otte vindertegninger ud af de 663 flotte tegninger, som 33 klasser rundt om i Danmark har indsendt. Pernille fra 3. årgang på Tingkærskolen i Odense og Laura fra 1.C på Petersmindeskolen i Vejle blev konkurrencens to sidste vindere. Begge klasser har i oktober haft besøg af en Sweco repræsentant, som fortalte yderligere om det vigtige arbejde med vand.

Under sit besøg på Tingkærskolen i Odense fortalte ingeniør Uffe Gangelhof om, hvad det vil sige at arbejde med vand i Sweco. Han fortalte om Thomas B. Thrieges Gade, som eleverne godt kendte: “I forbindelse med projektet ved Thomas B. Thrieges Gade hjælper vi med at sikre bydelen mod de store regnskyl. Vi sørger for, at vandet ikke løber ind i husene, men i stedet ned i Odense Å og ned i et rum, hvor der er plads til alt vandet, hvor det ikke gør nogen skade”. Både elever og lærer syntes, at projektet lød så spændende, at de spurgte, om de kunne få lov at komme ud og se, hvordan det virker. Lærer Dorthe Bruun fortæller desuden, at konkurrencen var med til både at motivere, men også at gøre arbejdet med vand nemmere at forholde sig til for eleverne.

Ikke bare en tegnekonkurrence
Klaus Rosendal, afdelingschef for vandafdelingen i Glostrup, som sammen med Frank Jordt Kappel, afdelingschef for vandafdelingerne i Jylland og Fyn, var med til at starte konkurrencen, lægger vægt på, at konkurrencen var mere end bare at tegne et vandkredsløb. Han siger afslutningsvis: “Med konkurrencen ønskede vi at sætte fokus på, hvor vigtig en ressource vand er og styrke elevernes interesse for vand og dermed natur/teknik faget i en tidlig alder. Derfor har repræsentanterne, der har været på besøg i de forventningsfulde og spørgelystne klasser, også fortalt eleverne om, hvad det vil sige at arbejde med vand, og hvad det er, Sweco laver – så hvem ved, om der er nogle nye ingeniørspirer blandt eleverne”.

Vil du vide mere om Swecos arbejde med vand, er du velkommen til at kontakte Klaus Rosendal.