0 af 0 for ""

Syv broer skal skabe vækst i det nordlige Ghana

Corona-pandemien har sat vigtige udviklingsprojekter verden over på ufrivillig og langvarig pause. Men i den nordlige del af Ghana er det lykkedes Sweco og Munck Civil Engineering at færdiggøre et kritisk infrastrukturprojekt bestående af syv broer og 27 km veje.

For at skabe grobund for økonomisk vækst og bedre levevilkår i den nordlige del af Ghana iværksatte Ghana Highway Authority sammen med Danida i 2012 et omfattende infrastrukturprojekt bestående af syv broer og 27 km veje. Swecos broafdeling vandt opgaven med at designe og projektere broerne, mens Munck Civil Engineering fik til opgave at udføre projektet.

Alle broer er over floder, som udenfor regntiden er tørlagte, men i regntiden har høj vandstand og voldsom hastighed. Der var derfor ikke adgang over floderne i regntiden. Det skulle de nye adgangsveje og broer skabe.

Nu er de omfattende anlægsarbejder, der geografisk er spredt over et stort og uvejsomt område, afsluttet og afleveret til tiden til trods for, at projektet både har været udfordret af store oversvømmelser i regntiden og restriktioner og forsinkelser som følge af corona-pandemien.

– Jeg utroligt glad og stolt over, at det lykkedes at komme i mål med projektet. Broerne er vitale for området og lokalbefolkningen og bliver en løftestang for vækst. Tidligere var det sådan, at man skulle køre fire timer for at komme rundt om floden og over på den anden side. Nu kan man nøjes med at køre i 20 min, fortæller projektleder i Sweco, Kjeld B. Nielsen, der har ført tilsyn med projektet.

En kæmpe corona-boble

Da corona-virussen i foråret 2020 spredte sig over hele verden, blev utallige udviklingsprojekter sat på pause pga. restriktioner. Også projektet i Ghana blev udfordret, men Munck reagerede hurtigt og effektivt og etablerede en kæmpe boble omkring projektet.

– Munck tog med det samme konsekvensen af truslen fra pandemien og isolerede medarbejderne til selve projektet. De lavede én stor boble bestående af 30 internationale folk og 550 lokale medarbejdere, der fik besked på at blive i den boble, indtil projektet var gennemført. Det har betydet, at de har kunnet holde virussen ude af projektet og gennemføre det til tiden, forklarer Thomas Fleurine Sørensen, direktør i Swecos internationale afdeling.a corona-virussen i forår 2020 spredte sig over hele verden, blev utallige udviklingsprojekter sat på pause pga. restriktioner. Også projektet i Ghana blev udfordret, men Munck reagerede hurtigt og effektivt og etablerede en kæmpe boble omkring projektet.

Hvor der er vilje – er der broer

Hos Investeringsfonden for udviklingslande, IFU, der via Danida Sustainable Infrastructure Finance har finansieret projektet, er administrerende direktør Torben Huss imponeret over viljen og evnen til at gennemføre projektet på trods af corona:

– De syv broer og tilhørende veje og tilkørsler er et vigtigt bidrag til at forbedre infrastrukturen i det nordlige Ghana og ruste området til i højere grad at kunne modstå oversvømmelser bl.a. som følge af klimaforandringer. Det kan skabe grundlag for øget vækst og bedre levevilkår for beboerne i regionen. At byggeriet på trods af vanskelige vilkår og forsinkelser på grund af corona samtidig har kunnet overholde både budget og tidsplan er ret imponerende, siger Torben Huss.