0 af 0 for ""

Sweco bidrager til udvidelsen af Øresundsmotorvejen

Sammen med Atkins skal Sweco rådgive A/S Øresund om mulighederne for at udvide Øresundsmotorvejen. Projektet har til formål at afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på den stærkt trafikerede motorvej – i første omgang i form af en forundersøgelse, som vil være beslutningsgrundlag og efterfølgende kan udvides med et mere detaljeret projekt.

Øresundsmotorvejen strækker sig over knap 10 km fra Amagermotorvejen ind under Centrumforbindelsen, forbi Ørestad, Tårnby og Lufthavnen til Øresundsbroen. Den mest belastede strækning på Øresundsmotorvejen er den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C, som knap 100.000 bilister dagligt benytter.

”Vi er stolte af at være en del af et stort projekt som Øresundsmotorvejen. Et projekt, hvor vi bringer vores spidskompetencer inden for vejprojektering, trafikplanlægning og miljøhåndtering i forbindelse med VVM-screeninger og evt. udarbejdelse af VVM i spil. Det opfylder samtidig vores medarbejderes ønske om at være med til at forme fremtidens infrastruktur i København. Vi ser meget frem til samarbejdet med Atkins på opgaven, og vores fælles kompetencer inden for store multidisciplinære projekter vil helt sikkert komme A/S Øresund til gode,” siger Jimmy Bloch Sørensen, der er afdelingschef for Roads i Sweco.

Undersøgelsen vil afdække, hvordan Øresundsmotorvejen vil kunne udvides med ét ekstra spor i hver retning. Opgaven omfatter bl.a. en detaljeret plan for udførelsen af motorvejsudvidelsen, forslag til trafikale forbedringer og afklaring omkring konsekvenser af de enkelte løsninger. Desuden skal der udarbejdes et forprojekt, hvori de tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser detaljeres. Her kommer Swecos miljøafdeling også til at spille en rolle.

”I Atkins glæder vi os meget over at kunne bidrage til at løfte de trafikale forhold på denne vigtige strækning. Ud over vores lokale kompetencer inden for bl.a. projektledelse, planlægning, miljø og 3D-vejprojektering inddrager vi kolleger fra udlandet, som tilfører internationale erfaringer fra lignende vejprojekter,” siger Eli Skop, direktør for Business Development i Atkins.